بایگانی برچسب : برنامه ریزی، تعارض، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، برنامه ریزی چند معیاره

ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رفع تعارضات بین برنامه‌های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / وحیدرضا سلامت

چکیده: برنامه ریزی یکی از وظایف اصلی مدیریت است که همواره مورد توجه مدیران و سیاست گذاران بوده است. زمانی که برنامه ریزی در مقیاس‌های کلان مورد توجه باشد پیچیدگی‌های خاصی متوجه فرایند برنامه ریزی است که ممکن است منجر به بوجود آمدن تعارضات در برنامه‌ها گردد. در این پژوهش تعارضات بین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته و تعارضات ... ادامه مطلب »