بایگانی برچسب : برنامه‌ریزی، سناریو، توسعه منطقه‌ای

کاربرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا در توسعه منطقه‌ای / دکتر نادر زالی

چکیده: این تحقیق با بهره گیری از رویکردهای مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی و با اتکا به مدل‌های برنامه‌ریزی بر پایه سناریو، به بحث در خصوص توسعه آتی استان آذربایجان شرقی براساس سند چشم‌انداز ملی و نظریه پایه توسعه استان می‌پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری در برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. بکارگیری روش‌های دلفی، ... ادامه مطلب »