بایگانی برچسب : الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ اقتصاد

طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد / دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر رسول بخشی دستجردی

چکیده: در این نوشتار قصد داریم مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از جنبه اقتصادی معرفی نماییم و نحوه دستیابی به آن را از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، مورد تأکید قرار دهیم. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چارچوبی را برای استقرار و حرکت در مسیر صراط مستقیم که دربرگیرنده کلیه احکام و دستورات الهی است، ارائه می‌دهد؛ اما بدون شناسایی ... ادامه مطلب »