بایگانی برچسب : الگوهاي نوين، توسعه پايدار روستايي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

مقدمه ای بر الگوهای نوینِ توسعه پایدار روستایی با تأکید برالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر اصغر نوروزی آورگانی

چکیده: در طول تاریخِ زندگی بشر، «هماهنگی و سازگاری با طبیعت» مهمترین راهکار حفظ بقای انسان بوده است. با ورود به مرحله جدید و آموختن چگونگی بهره برداری از محیط، نوعی تحول در روابط انسان و محیط بوجود آمد، ولی چندان قابل توجه نبود. در دهه­های اخیر، تحت تأثیر اندیشه ها و نظریه های توسعه ای، زمینه­های تسلط فزاینده بشر ... ادامه مطلب »