بایگانی برچسب : اقتصاد سیاسی بین الملل، امنیت انرژی، ایران، اروپا، اوراسیا

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختارنوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل / دکتر سید شمس الدین صادقی

چکیده: اندیشمندان حوزهٔ اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل، قرن بیست ویکم را قرن «ژئواکونومیک نامیده‌اند؛ چراکه براین باورند یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی است و مسأله «امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن خواهد بود. با توجه به ... ادامه مطلب »