بایگانی برچسب : اسلامی‌سازی، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی

مبانی اسلامی‌سازی علوم اجتماعی با تأکید بر جامعه‌شناسی / دکتر حسین بستان (نجفی)

چکیده: این تک‌نگاشت با هدف زمینه‌سازی جهت توسعه علوم انسانی اسلامی، به بررسی مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و روش‌شناختی یک جامعه‌شناسی اسلامی می‌پردازد. الگویی از جامعه‌شناسی اسلامی که در این نوشتار ارائه گردیده، از نظر مبانی معرفت‌شناختی بر موارد ذیل تأکید دارد: ۱) پذیرش دین، عقل و تجربه به عنوان منابع معرفتی در علم و رد پیش‌فرض بنیادی اندیشه غربی ... ادامه مطلب »