بایگانی برچسب : آینده پژوهی، پس نگری، توسعه پایدار، آینده مطلوب، مشارکت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جامعه اسلامی، آرمان شهر مهدوی

روش پس نگری در مطالعات آینده پژوهانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / احمد مهدیان

چکیده: پس نگری روشی نوین در مطالعات آینده پژوهی به منظور گذار از شرایط پیچیده و نامطمئن کنونی به سوی آینده مطلوبِ غیر قابل اجتناب می باشد. در این روش بر خلاف روش پیش بینی ابتدا چشم انداز بلند مدت در حدود ۴۰ سال که در برگیرنده دو نسل فعلی و فرزندان آن باشد با مشارکت کلیه ذینفعان مورد اجماع ... ادامه مطلب »