بایگانی برچسب : آزادی، سرمایه داری، منفعت گرایی، سمپاتی، فایده گرایی

سرمایه داری و آزادی: پاراداوکس‌های میان مبانی، وعده‌ها و واقعیت نظام سرمایه‌داری / دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

چکیده: بدون شک آزادی فردی مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصلی است که نظام‌های سیاسی و اقتصادی دنیای جدید مبتنی بر آن بنا نهاده شده است. در این زمینه متفکرانی نظیر لاک[۱] ادعا کردند حقوقی که در گذشته از سمت حاکمان به مردم عطا می‌شد، باید به صورت برعکس از سمت مردم به حاکمان عطا شود. همچنین، حق آزادی مردم و حق ... ادامه مطلب »