• تك نگاشت هاي مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

اندیشهٔ دین‌شناخت پیشرفت، اندیشهٔ ولایتمند مدیریت تغییر / دکتر احمد آکوچکیان، رضوانه دستجانی، زهرا صفری

چکیده: از چهار مؤلّفه مفهومی نظام‌واره «نقشه جامع اندیشه و دانش دین‌شناخت پیشرفت»، اولین نگاشت، نگاشت ادراکی است که از جمله به چیستی نظام جامع ادراکی معطوف به رشد، می‌پردازد. به سخنی دیگر، اولین دسته پرسش‌ها در «چیستی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، پرسش از «خاستگاه ادراکی» آن است: ۱ ـ برای ورود به پرداخت «نقشه جامع دانش دینی» از ... ادامه مطلب »

طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد / دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر رسول بخشی دستجردی

چکیده: در این نوشتار قصد داریم مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از جنبه اقتصادی معرفی نماییم و نحوه دستیابی به آن را از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، مورد تأکید قرار دهیم. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چارچوبی را برای استقرار و حرکت در مسیر صراط مستقیم که دربرگیرنده کلیه احکام و دستورات الهی است، ارائه می‌دهد؛ اما بدون شناسایی ... ادامه مطلب »

درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت / دکتر عادل پیغامی

چکیده: تمامی علوم بویژه آن‌هایی که از عرصه عقل نظری پای در حوزه عقل عملی می‌گذارند، چه در کیفیات و چه در کمّی‌ات متصل یا منفصل، مشمول هندسه و اندازه‌اند؛ به عبارت دیگر شدت و ضعف، کمی و زیادی، نسبت و اضافه، حرکت و تغییر و… از جمله ضروریات هرگونه شناخت نظری-عملی بشری محسوب می‌شود. به همین ترتیب یکی از ... ادامه مطلب »

تفکر نرم در طراحیالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر پیام حنفی‌زاده، محمد محرابیون محمدی

چکیده: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک برنامه راهبردی و کلان جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنان چه دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی را یک دغدغه یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می‌گردد. موقعیت مسئلهٔ دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک موقعیت بد ساختار است زیرا نمی‌توان ... ادامه مطلب »

مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر سید حسین ابطحی، دکتر محمد نصر اصفهانی، راحله منتظر

چکیده: آزادی مفهومی گسترده به وسعت تمامی ادیان و فرهنگ‌ها دارد. آزادی مفهومی جهانی است و هر ملت، فرهنگ وآیینی نه تنها در حال حاضر بلکه در طول تاریخ، نگر شها و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن داشته است. لذا بررسی مفهوم و منطوق آزادی کاوشی به ساحت فرهنگ‌ها، عرصه تاریخ و پهنه جهان بشری دارد. روشن است که ایجاد ... ادامه مطلب »

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه‌یافته اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین سید عباس نبوی

چکیده: ۱٫ برخلاف انسان‌شناسی‌های تک بعدی و محدود فلاسفه و متفکران اجتماعی قدیم و جدید، ادیان الهی و خصوصاً دین اسلام را می‌توان در یک تعبیر کوتاه و رسا، ادیان «انسان‌ساز» نامید. در کتب مقدس آسمانی و خصوصاً قرآن کریم، توجه اصلی معطوف به معرفی ماهیت و ابعاد انسان و هدایت انتخاب گرانه اوست. در تبیین رابطه فرد و جامعه، ... ادامه مطلب »

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت وپیشرفت / دکتر بهرام اخوان کاظمی

چکیده: بر اساس آموزه‌های قرانی یکی از از اهداف بنیادین رسالت پیامبران الهی تحقق عدالت بوده است همهٔ ادیان الهی، با هدف تحقق این اصل، از سوی خدای متعال به وسیلهٔ انبیای الهی نازل شدند. دین مبین اسلام هم به عنوان خاتم ادیان، تحقق عدالت را سر لوحهٔ اهداف خود قرار داده است. انقلاب اسلامی ایران هم همواره تحقق این ... ادامه مطلب »

جایگاه نهاد خانواده در سیاستگزاری اجرایی و اداری نظامِ اسلامی / دکتر ولی الله نقی پور فر

چکیده: “خانواده” کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است که از نظر اسلام، سلامت و فساد آن، نقش اساسی در سلامت و فساد جامعه و نهادهای سیاسی و سازمان‌های اداری دارد. شکل گیری خرده سیستم “اصلاح امر جوانان” در تشکیل خانواده سالم، و خرده سیستم “اصلاح امر بانوان” در نقش متعادل خانوادگی، اجتماعی و اداری اشان، از شرائط اساسی تشکیل خانواده است. توجه ... ادامه مطلب »

نظام اسلامی، بحران هویت، رسالت خانواده، الگوی جامع تربیت / دکتر عزت‌السادات میرخانی

چکیده: سامانه نظام زندگی بشر در گرو سامانداری و تعدیل هویت انسانی اوست و شاکله هویت در گرو اسلوب راستین تربیت است و این مهم صورت نمی‌پذیرد مگر آنکه دوران رشد به ویژه طفولیت و نوجوانی، هدفدار و ارزشمدار شکل گرفته باشد. از این جهت خاستگاه پرورش اولیه انسان که خانه و خانواده است در اندیشه اسلامی این امر از ... ادامه مطلب »

نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی / دکتر حسین عیوضلو

چکیده: عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت بر اساس اقتضای آن متفاوت است. اقتضای عدالت به طور پیشینی، «برابری» و «مساوات» است اما چنانچه حقوقی مشروع کسب شود این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد معیار عدالت، رعایت «استحقاق» و «شایستگی» و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است. البته از آنجا که اصول ... ادامه مطلب »