فرهنگي و اجتماعي (در دست چاپ)

جایگاه نهاد خانواده در سیاستگزاری اجرایی و اداری نظامِ اسلامی / دکتر ولی الله نقی پور فر

چکیده: “خانواده” کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است که از نظر اسلام، سلامت و فساد آن، نقش اساسی در سلامت و فساد جامعه و نهادهای سیاسی و سازمان‌های اداری دارد. شکل گیری خرده سیستم “اصلاح امر جوانان” در تشکیل خانواده سالم، و خرده سیستم “اصلاح امر بانوان” در نقش متعادل خانوادگی، اجتماعی و اداری اشان، از شرائط اساسی تشکیل خانواده است. توجه ... ادامه مطلب »

نظام اسلامی، بحران هویت، رسالت خانواده، الگوی جامع تربیت / دکتر عزت‌السادات میرخانی

چکیده: سامانه نظام زندگی بشر در گرو سامانداری و تعدیل هویت انسانی اوست و شاکله هویت در گرو اسلوب راستین تربیت است و این مهم صورت نمی‌پذیرد مگر آنکه دوران رشد به ویژه طفولیت و نوجوانی، هدفدار و ارزشمدار شکل گرفته باشد. از این جهت خاستگاه پرورش اولیه انسان که خانه و خانواده است در اندیشه اسلامی این امر از ... ادامه مطلب »

نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی / دکتر حسین عیوضلو

چکیده: عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت بر اساس اقتضای آن متفاوت است. اقتضای عدالت به طور پیشینی، «برابری» و «مساوات» است اما چنانچه حقوقی مشروع کسب شود این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد معیار عدالت، رعایت «استحقاق» و «شایستگی» و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است. البته از آنجا که اصول ... ادامه مطلب »

مفهوم، مبانی و شاخص‌های اصلی عدالت اجتماعی از منظر انقلاب اسلامی / دکتر سید محمد اصغری

چکیده: «ولا والله لاتزکو صلاه بغیر ولایه العدل الامام (ی)» محمد بن عبدالله حمیری[۱] تمرکز: «قدرت، ثروت و معرفت» یا اطلاعات در طول تاریخ همواره موجب ستم و انحصار بوده است. می‌گویند انقلاب فرانسه علیه قدرت، انقلاب ۱۹۱۷ روسیه در رویاروئی با تمرکز ثروت و انقلاب اسلامی ایران، علیه تمرکز هر سه محور بوده است. این خیزش‌ها، در هریک از ... ادامه مطلب »

توسعه اسلامی- ایرانی بر مبنای پیوند با ریشه‌های فرهنگی و بومی با تأکید بر اجماع اندیشمندان حوزه و دانشگاه / دکتر مهدی طالب، حسن بخشی زاده

چکیده: یکی از مناقشه‌آمیزترین کلمات در طی دو سه قرن اخیر کلمه «توسعه» یا development بوده است. کلمه‌ای که زمینه‌های پیدایش آن با انقلاب صنعتی و رنسانس در اروپا در قرن ۱۸ شروع شد و در طی قرون بعد گسترش یافته و مباحث بیشتری را در زیر نفوذ خود قرار داد عناصری نظیر رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و تکنولوژیکی و ... ادامه مطلب »

نظریه ترکیبی عدالت: مبنای نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران / دکتر سید محمد میرسندسی

چکیده: عدالت با آن که پیشینه طولانی در زندگی واندیشه بشر دارد، ولی در دوره‌های جدید است که در چارچوب نظام‌های سیاسی جدید اهمیت فزاینده ای به خود گرفته و به صورت جدی تری در قالب نظریه به آن پرداخته می‌شود. در واقع هر نظام سیاسی جدید می‌کوشد تا با تدوین یک نظریه عدالت مسیر شفاف تری را برای پیمایش ... ادامه مطلب »

جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر مصطفی سلیمی‌فر، دکتر موسی مطلبی

چکیده: آرمان‌شهرهای مطلق سرزمین‌های هستند که هیچگاه در واقعیت نمی‌گنجند. در بسیاری از آن‌ها مفاهیم مشترکی مانند عدالت‌محوری، قانون‌مداری و انسجام همگانی وجود دارد و فقط در خصوصیات و جزییات است که آن‌ها باهم تفاوت می‌یابند. این آرمان‌شهرها در دوره‌های گوناگون بازتاب دهنده نگرانی‌ها و ناخشنودی‌هایی بودند که خود زاییده همان نگرانی‌ها به‌شمار می‌رفتند. رد پای اندیشه آرمان شهرها از ... ادامه مطلب »

مبانی اسلامی‌سازی علوم اجتماعی با تأکید بر جامعه‌شناسی / دکتر حسین بستان (نجفی)

چکیده: این تک‌نگاشت با هدف زمینه‌سازی جهت توسعه علوم انسانی اسلامی، به بررسی مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و روش‌شناختی یک جامعه‌شناسی اسلامی می‌پردازد. الگویی از جامعه‌شناسی اسلامی که در این نوشتار ارائه گردیده، از نظر مبانی معرفت‌شناختی بر موارد ذیل تأکید دارد: ۱) پذیرش دین، عقل و تجربه به عنوان منابع معرفتی در علم و رد پیش‌فرض بنیادی اندیشه غربی ... ادامه مطلب »

عدالت محیطی راهکاری برای تحقق توسعه پایدار ملی / دکتر مجید یاسوری

چکیده: عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محروم‌ترین مناطق است. عدالت منطقه ای در صورتی قابل تحقق است که توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشد. نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادی، منجر به شکل گیری ... ادامه مطلب »