علمي، فلسفي و بنيادهاي ديني (در دست چاپ)

درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت / دکتر عادل پیغامی

چکیده: تمامی علوم بویژه آن‌هایی که از عرصه عقل نظری پای در حوزه عقل عملی می‌گذارند، چه در کیفیات و چه در کمّی‌ات متصل یا منفصل، مشمول هندسه و اندازه‌اند؛ به عبارت دیگر شدت و ضعف، کمی و زیادی، نسبت و اضافه، حرکت و تغییر و… از جمله ضروریات هرگونه شناخت نظری-عملی بشری محسوب می‌شود. به همین ترتیب یکی از ... ادامه مطلب »

تفکر نرم در طراحیالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر پیام حنفی‌زاده، محمد محرابیون محمدی

چکیده: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک برنامه راهبردی و کلان جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنان چه دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی را یک دغدغه یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می‌گردد. موقعیت مسئلهٔ دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک موقعیت بد ساختار است زیرا نمی‌توان ... ادامه مطلب »

مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر سید حسین ابطحی، دکتر محمد نصر اصفهانی، راحله منتظر

چکیده: آزادی مفهومی گسترده به وسعت تمامی ادیان و فرهنگ‌ها دارد. آزادی مفهومی جهانی است و هر ملت، فرهنگ وآیینی نه تنها در حال حاضر بلکه در طول تاریخ، نگر شها و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن داشته است. لذا بررسی مفهوم و منطوق آزادی کاوشی به ساحت فرهنگ‌ها، عرصه تاریخ و پهنه جهان بشری دارد. روشن است که ایجاد ... ادامه مطلب »

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه‌یافته اسلامی / حجت الاسلام والمسلمین سید عباس نبوی

چکیده: ۱٫ برخلاف انسان‌شناسی‌های تک بعدی و محدود فلاسفه و متفکران اجتماعی قدیم و جدید، ادیان الهی و خصوصاً دین اسلام را می‌توان در یک تعبیر کوتاه و رسا، ادیان «انسان‌ساز» نامید. در کتب مقدس آسمانی و خصوصاً قرآن کریم، توجه اصلی معطوف به معرفی ماهیت و ابعاد انسان و هدایت انتخاب گرانه اوست. در تبیین رابطه فرد و جامعه، ... ادامه مطلب »

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت وپیشرفت / دکتر بهرام اخوان کاظمی

چکیده: بر اساس آموزه‌های قرانی یکی از از اهداف بنیادین رسالت پیامبران الهی تحقق عدالت بوده است همهٔ ادیان الهی، با هدف تحقق این اصل، از سوی خدای متعال به وسیلهٔ انبیای الهی نازل شدند. دین مبین اسلام هم به عنوان خاتم ادیان، تحقق عدالت را سر لوحهٔ اهداف خود قرار داده است. انقلاب اسلامی ایران هم همواره تحقق این ... ادامه مطلب »