سياسي، دفاعي و امنيتي

مقایسه مؤلفه‌های پارادایمی در لیبرال‌دموکراسی و مردم‌سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی / دکتر محمد تقی ایمان، احمد کلاته ساداتی

چکیده: در نظر گرفتن رویکرد پارادایمی، به خروج فضای علم از وضعیت تک‌ صدایی می‌انجامد. وضعیتی که سلطه مبتنی بر چشم‌انداز نظری یا پارادایمی لیبرال دموکراسی را مشروعیت می‌بخشد. غیرپارادایمی نگریستن حوزه علم و معرفت، باعث شده که تنها مدل سیاسی مشروع در عصر حاضر نظریه لیبرال دموکراسی معرفی شود. این در حالی است که با رویکرد پارادایمی، زمینه برای ... ادامه مطلب »

مراتب اندیشه آزادی در تکامل بیداری اسلامی / دکتر موسی نجفی

چکیده: اندیشه آزادی در دومین ­و چهارمین موج از بیداری اسلامی به مراتب و درجات خاص تأثیرگذار بوده است. این تأثیر در نهضت مشروطیت به صورت نظام ­مند کردن مشروطیت در کنار “جنبش عدالت­خانه” صورت پذیرفته است؛ هرچند در اثر نفوذ فلسفه­ های سیاسی غربی، اندیشه آزادی از عدالت و متون اسلامی جدا شده و در بستر دیگری افتاد، در ... ادامه مطلب »

آزادی در الگوی سه گانه اسلام / دکتر ابراهیم برزگر

چکیده: یکی از کاستی های نظریه پردازی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، کمبود چارچوب‌های نظری و الگوهای تحلیلی برای همبسته سازی انبوه اطلاعات و محتوای اندیشه در قرآن کریم و روایات و سیره معصومین(ع) و نیز اندیشه متفکران یا مذاهب و جریان‌های گوناگون در قلمرو اسلامی است. چارچوب‌ها یا الگوهایی که ما را در فهم اندیشه‌های تولید شده یا تولید ... ادامه مطلب »