گذار آغازینی از مفاهیم و نظریه های توسعه به سوی الزامات کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر مصطفی سلیمی فر

چکیده:

این تک نگاشت با هدف مروری بر مفاهیم ونظریه های مرسوم توسعه و نیز تبیین ضرورت و الزامات کلی طراحی یک الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برای دست یابی کشور به پیشرفت(اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) به رشته تحریر در آمده است. به این منظور پس از ذکر مقدمه ای در باب مراحل تطور تفکر توسعه در جهان، مفهوم توسعه مورد بحث قرار گرفته و دیدگاه تعدادی از اندیشمندان این عرصه آورده شده است. مرورتعدادی از مکتب های مختلف، بخش بعدی این مطالعه را تشکیل می دهد. سومین قسمت به بررسی برخی از مطالعاتی می پردازد که به گونه ای ضرورت و یا عدم ضرورت طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را مورد مداقه قرار داده اند. در ادامه به بیان دلایل ضرورت طراحی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت پرداخته شده است. توجه به محوریت “عدالت”  در الگوی مذکور و برخی کارکردهای آن و الزامات حاکم بر آن در قسمت های بعدی این مقاله به آن پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده از تک نگاشت این است که به دلایل متعددی کشور ما نیازمند داشتن الگوی پیشرفتی است که مولود جهان بینی اسلامی بوده و با ظرف ” پیشرفت ” که کشور ایران می باشد، سازگار باشد. در پایان برخی موانع فراروی کشور جهت عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب مورد اشاره قرار گرفته اند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*