جایگاه نهاد خانواده در سیاستگزاری اجرایی و اداری نظامِ اسلامی / دکتر ولی الله نقی پور فر

چکیده:

“خانواده” کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است که از نظر اسلام، سلامت و فساد آن، نقش اساسی در سلامت و فساد جامعه و نهادهای سیاسی و سازمان‌های اداری دارد.

شکل گیری خرده سیستم “اصلاح امر جوانان” در تشکیل خانواده سالم، و خرده سیستم “اصلاح امر بانوان” در نقش متعادل خانوادگی، اجتماعی و اداری اشان، از شرائط اساسی تشکیل خانواده است.

توجه به سرپرستی و مسئولیت اقتصادی مردان و مطالبات و دریافت‌های مالی زنان در امر ازدواج، ضرورت اولویت اشتغال را برای مردان در حوزه ارباب رجوع مرد و یا حوزه عمومی، مطرح می‌نماید.

شأن همسری و مادری زنان، دو شغل تکوینی است که تکریم ویژه روانی و اقتصادی را می‌طلبد؛ لذا اشتغال اجتماعی آنان، شغل سوم محسوب می‌شود که ناگزیر ساعات رسمی اشتغال زنان به یک سوم، تقلیل می‌یابد تا تعادل میان شؤونات خانوادگی و اجتماعی اداری زنان پدید آید در عوض در حوزه خاص زنان (آموزش، تربیت، بهداشت و درمان و…) مشارکت زنان حداقل به سه برابر افزایش خواهد یافت.

 جهت گیری رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی در نظام آموزشی متوسطه و عالی و میزان پذیرش داوطلب آن، مبتنی بر نقش‌های مکمل زن و مرد در خانواده و اجتماع، نیز، از دیگر شرائط سلامت خانواده و جامعه است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*