تفکر نرم در طراحیالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر پیام حنفی‌زاده، محمد محرابیون محمدی

چکیده:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک برنامه راهبردی و کلان جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنان چه دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی را یک دغدغه یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می‌گردد. موقعیت مسئلهٔ دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک موقعیت بد ساختار است زیرا نمی‌توان به درستی موقعیت مسئله را توصیف نمود یا به بیان بهتر، شرح موقعیت مسئله خود یک مسئله است، چنین موضوعی ریشه در تعدد جناح‌های فکری و همچنین کنش‌های مقصودمند انسان‌ها دارد، لذا استفاده از رویکردهای کمی نظیر مهندسی سیستم‌ها دارای کارایی اندکی می‌باشد، در نوشتار پیش رو، پژوهشگران استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم که یک روش‌شناسی شناخته‌شده و پر کاربرد در حوزهٔ مسائل انسانی است را به عنوان رویکردی جهت حل این مسائل پیشنهاد می‌دهند. این رویکرد در تک نگاشت، به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*