ارتباط با ما

نشانی:  تهران، بزرگراه شهید چمران، پل نصر، خیابان جلال آل‌احمد (روبروی بیمارستان شریعتی)، شماره ۳، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کدپستی: ۳۴۱۱۷-۱۴۱۱۷ صندوق پستی: ۶۷۸-۱۴۳۹۵

تماس: ۸۸۳۵۲۰۷۵ – ۸۸۳۵۲۰۸۲

دورنگار:    ۸۸۰۱۴۶۴۴

پست الکترونیک:   taknegasht1@olgou.ir