• تك نگاشت هاي مركز الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران / دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

چکیده:  اگرچه در مقام ثبوت امکان تصور آزادی به صورت محض و مطلق وجود دارد، اما در مقام اثبات با یکی از ارزش‌ها و ابعاد وجودی انسان انضمامی می‌شود. به گونه ای که در عالم خارج در اثر ترکیب ارزش آزادی با سایر ارزش‌های انسانی، انواع مختلف آزادی مضاف تحقق می‌یابد. آزادی اندیشه یکی از مهم‌ترین گونه‌های ازادی مضاف است ... ادامه مطلب »

ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رفع تعارضات بین برنامه‌های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / وحیدرضا سلامت

چکیده: برنامه ریزی یکی از وظایف اصلی مدیریت است که همواره مورد توجه مدیران و سیاست گذاران بوده است. زمانی که برنامه ریزی در مقیاس‌های کلان مورد توجه باشد پیچیدگی‌های خاصی متوجه فرایند برنامه ریزی است که ممکن است منجر به بوجود آمدن تعارضات در برنامه‌ها گردد. در این پژوهش تعارضات بین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته و تعارضات ... ادامه مطلب »

پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص‌گذاری برای پیشرفت / دکتر مجید مختاریان‌پور

چکیده: توسعه‌یافتگی، به عنوان اتوپیای قرن حاضر، امری است که تمام تلاش‌های دولت‌ها را در زمانهٔ ما به خود معطوف کرده و همهٔ ممالک، تلاش می‌کنند خود را هر روز به این مدینه فاضله نزدیک‌تر کنند و هر روز بیشتر به کشورهای توسعه‌یافته تشبّه پیدا کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر چه در مقام سخن ... ادامه مطلب »

کاربرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا در توسعه منطقه‌ای / دکتر نادر زالی

چکیده: این تحقیق با بهره گیری از رویکردهای مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی و با اتکا به مدل‌های برنامه‌ریزی بر پایه سناریو، به بحث در خصوص توسعه آتی استان آذربایجان شرقی براساس سند چشم‌انداز ملی و نظریه پایه توسعه استان می‌پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری در برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. بکارگیری روش‌های دلفی، ... ادامه مطلب »

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی / ابوالقاسم سرآبادانی، دکتر سیدحبیب‌اله طباطبائیان

چکیده: هدف- هدف از این پژوهش ایجاد درک عمیقی از موضوع پیشرفت و فرآیند نظریه پردازی دست اندرکاران در حوزه خاص علم و فناوری، یعنی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تاکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی می‌باشد. روش شناسی – پژوهش حاضر نوعی مطالعه کیفی از روش ترکیبی اکتشافی، بر اساس بررسی اسناد مختلف و ... ادامه مطلب »

سرمایه داری و آزادی: پاراداوکس‌های میان مبانی، وعده‌ها و واقعیت نظام سرمایه‌داری / دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

چکیده: بدون شک آزادی فردی مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصلی است که نظام‌های سیاسی و اقتصادی دنیای جدید مبتنی بر آن بنا نهاده شده است. در این زمینه متفکرانی نظیر لاک[۱] ادعا کردند حقوقی که در گذشته از سمت حاکمان به مردم عطا می‌شد، باید به صورت برعکس از سمت مردم به حاکمان عطا شود. همچنین، حق آزادی مردم و حق ... ادامه مطلب »

مدل‌های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظام‌های اقتصادی / حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی

چکیده: نظام سرمایه‌داری با توجه به مبانی شرک‌آمیز خود و اصول متخذ از آن، الگوی سرمایه‌سالاری اقتصادی را ارائه داد. در این الگو جایگاه انسان در فرآیند پیشرفت به شدت تنزل و جایگاه سرمایه را فزونی می‌یابد. این امر باعث شده است تا مدیریت فرآیند پیشرفت، مالکیت منابع و محصول تولیدی سهم سرمایه شود. در واقع نیروی کار در الگوی ... ادامه مطلب »

بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند / مژگان عظیمی هاشمی

چکیده: نوشتار حاضر برگرفته از رساله دکتری با عنوان “بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند (از سال ۱۹۴۵ تا ۱۳۸۴)” است که توسط نگارنده در سال ۱۳۸۹ به رشتهٔ تحریر درآمده است. در این نوشتار با اتخاذ رویکرد تطبیقی– کیفی و مورد محور و با کاربرد تحلیل فازی، شرایط علی نابرابری‌های درآمدی و ... ادامه مطلب »

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختارنوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل / دکتر سید شمس الدین صادقی

چکیده: اندیشمندان حوزهٔ اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل، قرن بیست ویکم را قرن «ژئواکونومیک نامیده‌اند؛ چراکه براین باورند یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی است و مسأله «امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن خواهد بود. با توجه به ... ادامه مطلب »

نقش متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی جهت پایداری توسعه روستایی در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر حمید حیدری‌مکرر

چکیده: اقتصاد روستایی شهرستان زهک در سال‌های اخیر (۱۳۸۹-۱۳۷۷) به دلیل تک محصولی بودن (وابستگی ۸۰ درصد به گندم و جو) با چالش‌هایی جدی در ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده است؛ که این چالش‌ها وضعیت نامطلوبی را در عرصه‌های مختلف روستانشینی سبب شده است، به طوری که نرخ بیکاری در منطقه به بالاترین رقم کشوری یعنی ۳۰% رسیده ... ادامه مطلب »