معرفی پایان نامه ها

مبانی انسان- اجتماع‌‌شناختی پیشرفت‌ورزی و برآیند آن در نظریه اسلامی پیشرفت

این رساله دکتری نوشته سعید وکیلی به راهنمایی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد بوده که در سال ۱۳۹۶، در دانشگاه عالی دفاع ملی و ۲۲۲ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: در دو دهه‌ی اخیر طرح موضوع تحول در علوم انسانی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به عنوان دو موضوع اساسی در ادامه‌ی نظام‌سازی اسلامی برای ... ادامه مطلب »

مدل توسعه پایدار گردشگری در جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

این رساله دکتری نوشته مریم صداقت به راهنمایی دکتر حمید ضرغام ‌بروجنی بوده که در سال ۱۳۹۷، در دانشگاه علامه طباطبایی و ۴۵۰ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است نظریه توسعه جایگزین، نظریه‌ی حامی توسعه‌ی درون‌زا است و اعتقاد دارد توسعه باید از داخل متن هر جامعه شروع و بر اساس نیازهای همان جامعه ... ادامه مطلب »

آینده‌پژوهی گفتمان انقلاب اسلامی ایران افق ۱۴۲۰

این رساله دکتری نوشته زهرا ایروانی به راهنمایی دکتر ابراهیم حاجیانی بوده که در سال ۱۳۹۶، در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و ۳۱۷ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: گفتمان‌ها به مثابه چارچوب فکری هر سیستمی در مسیر به سمت آینده مرجح آن سیستم نقش به سزایی دارند .از این روی تداوم ... ادامه مطلب »

مبانی و مؤلفه‌های سیاسی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

این رساله دکتری نوشته مجتبی نوروزی به راهنمایی دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه بوده که در سال ۱۳۹۶، در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و ۲۷۸ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: پیشرفت سیاسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی که زیرساخت الگوی خودی است با توسعه مبتنی بر اهداف لذّت‌مدار و اباحه‌گرایانه غرب که بر مبانی اومانیستی و ... ادامه مطلب »

مدل‌سازی سیاستی تحول فرهنگی در دانشگاه با رویکرد بومی (اسلامی- ایرانی)

این رساله دکتری نوشته علی جوادی جورتانی به راهنمایی حمیدرضا ملک محمدی بوده که در سال ۱۳۹۶، در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ۴۱۷ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: پرداختن به موضوع «دانشگاه اسلامی» در بستر مطالعۀ تاریخ علم جدید میسر است و تاریخ علم در دوران معاصر نیز تاریخ علم اروپایی ... ادامه مطلب »

مؤلفه‌های ایرانی یک الگوی توسعه با رویکرد نهادگرایی جدید و با تأکید بر نقش حقوق مالکیت

این رساله دکتری نوشته فاطمه سرخه‌دهی به راهنمایی دکتر حسین راغفر بوده که در سال ۱۳۹۶، در دانشگاه الزهراء (س) و ۳۲۵ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است:   موفق نبودن توسعه در ایران دلایل متعددی داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها ناامنی حقوق مالکیت است. امنیت حقوق مالکیت، اهمیت بسیاری در دستیابی ... ادامه مطلب »

طراحی الگوی اسلامی ایرانی خط مشی گذاری فرهنگی

این رساله نوشته محمدحسین باقری فرد به راهنمایی دکتر مهدی الوانی و دکتر عبدا… توکلی بوده که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال ۱۳۹۵ و در ۱۹۷ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: با فرض امکان مدیریت فرهنگی و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها در این حوزه، این سؤال پیش می‌آید که دولت در یک ... ادامه مطلب »