سرمقاله

ما و میراث توسعه (۸) خلاصه و نتیجه

دکتر صادق واعظ زاده  در این سلسله نوشتار دیدگاه نظریه‌پردازان توسعه با رویکرد صنعتی شدن و نوسازی در تجویز میراث نظری و تجربی توسعه در دنیای صنعتی برای دنیای غیر صنعتی نقد شد. پس از آن، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی حاضر در جامعه ما در باره مواجهه با این میراث هدف انتقاد قرار گرفت. سپس کوشش شد تا نحوه‌ای از ... ادامه مطلب »

گوهر نظری – عملی پیشرفت ایران

دکتر صادق واعظ‌زاده حکمت عملی ایرانیان در تأسیس دولت در سپیده تاریخ و  وضع قواعد حکمرانی و نیز معماری تمدن، در آشنایی با حکمت نظری اسلامی گمشده خویش را یافت و ترکیبی حقیقی و فاخر پدید آورد که وصف متفکرانی همچون مونتسکیو و هگل از آن، پیشاپیش اتهام تعصب‌ورزی نسبت بدان را از دامان ما می‌زداید. داستان پیشرفت ایران، حکایت ... ادامه مطلب »

ما و میراث توسعه (۷)

دکتر صادق واعظ زاده نوآوری در مبانی اکنون اگر می‌خواهیم با روش پژوهش، الگوی بدیع و جدیدی تولید کنیم سهم (contribution) ما در این پژوهش و تولید علم چیست، چه چیز این الگو باید جدید باشد؟ گفتیم که ما اینجا کار علمی انجام می‌دهیم و کار مهندسی انجام نمی‌دهیم پس باید فرمول‌ها و نرم‌افزارهای جدید ابداع کنیم. پژوهش این نیست ... ادامه مطلب »

ما و میراث توسعه (۶)

دکتر صادق واعظ‌زاده   بعد از واکاوی انتقادی نظریات و تجارب توسعه چه کاری باید انجام شود؟ هنوز این سؤال باقی است که آیا از آن‌ها تبعیت کنیم؟ از بخش‌های خوب آن‌ها تبعیت کنیم؟ دست به گزینش و ترکیب بزنیم؟ آن‌ها را اصلاح و سپس استفاده کنیم؟ پاسخ این سؤال پیچیده است و معتقد نیستم در این فرصت کوتاه و ... ادامه مطلب »

ما و میراث توسعه (۵)

تهیه الگو به‌عنوان پژوهش و تولید علم؛ گزینه دیگر آن است که کار طراحی الگوی پیشرفت را از جنس تولید علم و از جنس پژوهش بدانیم. در این صورت الگو محصول یک پژوهش و به تعبیر دقیق‌تر، حاصل پژوهش راهبردی خواهد بود. خوب اگر این هست ما اینجا یک راهنمایی برای نحوه مواجهه با نظریه‌های توسعه پیدا می‌کنیم. اولین قدم ... ادامه مطلب »

ما و میراث توسعه (۴)

اکنون گزینه‌های ما چیست؟ به عنوان کسانی که دامن همت به کمر زده‌ایم تا الگوی پیشرفت کشور را تدوین کنیم چه موضعی در برابر نظریه‌ها و تجارب توسعه باید اتخاذ کنیم و چطور باید با آن‌ها مواجه شویم؟ آیا نسبت به آن‌ها بی اعتنایی کنیم یا به گزینش بخشهای مثبت اکتفا کنیم؟ یا به طور کامل از آن‌ها تبعیت کنیم ... ادامه مطلب »

ما و میراث توسعه (۳)

دکتر صادق واعظ زاده امکان یا امتناع تبعیت از میراث توسعه پیروان رویکرد دوگانه توجه نکردند که چه هزینه سنگینی بر جامعه غربی و بر کل دنیا تحمیل شد تا فرآیند صنعتی شدن و مدرنیزاسیون به وقوع پیوست و اگر توصیه می‌شود که بقیه جهان همین مسیر را برود، آیا دنیا بازهم تحمل پرداختن چنین هزینه سنگینی را به کرات ... ادامه مطلب »