دیدگاهها

پیشنهادهایی در خصوص تهیه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

آقای دکتر خلیلی عراقی رئیس کمیته علمی نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ پیش‌نویس نقشه راه طراحی الگو را که با استفاده از مقالات ارائه شده در کنفرانس تهیه شده است برای نظرخواهی از اعضای کمیته علمی ارسال نمودند. ذیلاً گزیده نظرات آقای دکتر کمیجانی عضو کمیته علمی کنفرانس و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موافقت ایشان درج می‌شود: ... ادامه مطلب »

تحلیل مفهومی الگو

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر رشاد، در زمینه تحلیل مفهومی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت عبارت «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از ترکیب چهار واژه ساخته شده است؛ یعنی الگو، پیشرفت، اسلامی، و ایرانی. هر یک از این چهار واژه یک سلسله مفاهیم و معانی خاصی را نمایندگی می‌کنند. واژه الگو به ارائۀ یک برش و مصداق از کل اشاره می‌کند: به عبارت ... ادامه مطلب »

رکن اصلى الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت باید نظام پویاى علم و فناورى باشد

دکتر حسین رحیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنامه نظام پویای علم و فناوری در کشور را ضروری و آن را رکن اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. وی افزود در عصر کنونی سرعت تحولات در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه تحقیقات و توسعه علم و فناوری شگفت انگیز است، لذا برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته و دستیابی به‌جایگاه ممتاز ... ادامه مطلب »

مطالعه ابعاد فلسفی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضروری است

دکتر غلامرضا اعوانی، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های فلسفه که در نشست بررسی نقش انجمن‌های علمی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: در بررسی نظری الگو باید ابعاد اسلامی و ایرانی پیشرفت را مشخص کرد، خصوصاً این‌که این الگو قرار است راه‌حلی ... ادامه مطلب »