دیدگاهها

الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی نگاهی به تجربه اروپایی غربی

دکتر ابوالفضل دلاوری مقاله خود را تحت عنوان «الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی، نگاهی به تجربه اروپایی غربی» در سومین کنفرانس الگو ارائه داد. دکتر ابوالفضل دلاوری عنوان کرد: توسعه سیاسی در کلی‌ترین تعریف، فرایندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش ... ادامه مطلب »

تحلیلی بر موانع نظری تحقق الگوی بومی توسعه در ایران معاصر

 دکتر فرامرز تقی لو استادیار رشته علوم سیاسی دانشگاه تبریز  دکتر فرامرز تقی لو، استادیار رشته علوم سیاسی دانشگاه تبریز تحلیلی بر موانع نظری تحقق الگوی بومی توسعه در ایران معاصر (هم ذات پنداری با غرب و غفلت از تفاوت‌ها در نظریه‌های توسعه) در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرد. دکتر فرامرز تقی لو گفت: غالب نویسندگان و ... ادامه مطلب »

اصلاح اقتصاد بخش عمومی با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 دکتر احمد جعفری صمیمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله‌ای را تحت عنوان اصلاح اقتصاد بخش عمومی با محوریت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه داد. دکتر احمد جعفری صمیمی گفت: بی تردید پیاده سازی الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع، به نتایج و چشم اندازهای ... ادامه مطلب »

علم برای پیشرفت ما کافی نیست، نیازمند به حکمت هستیم

دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده علم مرکز دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت، در جمع دانشجویان گفت: علم به معنای «ساینس» برای رسیدن به پیشرفت بزرگ، اصلاً کافی نیست؛ لازم است نظام ملی نوآورانه خود را به سمت گفتمان «علم-حکمت» ... ادامه مطلب »

ساخت انسانی توسعه سیاسی

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کمیته روابط خارجی دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در سومین کنفرانس الگو مقاله ای با موضوع «توسعه و پیشرفت سیاسی» الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه داد. وی گفت: از سال ۱۹۸۹ میلادی، اساس گزارش‌های صندوق عمران ملل متحد بر شاخص‌های توسعه انسانی قرار گرفت. به ... ادامه مطلب »

طراحی مدلی برای مدیریت تولید علم در راستای جنبش نرم افزاری

این مقاله توسط آقایان دکتر علی‌اصغر پورعزت، استاد مدیریت دانشگاه تهران و دکتر آرین قلی پور و خانم اکرم ابراهیمی نگاشته شده و در مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره ۵، سال ۱۳۸۸ منتشر شده است. نگارندگان معتقدند امروزه اصطلاح «تولید علم» در ادبیات کشور جایگاه ویژه ای پیدا نموده است؛ به طوری که نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ... ادامه مطلب »

شاخص‌های ارتقای علمی کشور

این مقاله توسط آقای دکتر فریدون عزیزی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاشته شده و مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، شماره ۵۱، شهریور ۱۳۸۹ منتشر شده است. وی معتقد است رشد کمی و کیفی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته، تربیت نیروی انسانی عالم و ظرفیت سازی همراه با گسترش پژوهشکدها و مراکز ... ادامه مطلب »