دیدگاهها

مبانی پایداری زیست محیطی زنجیره تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت

سید علیرضا رادمنش /  دکتر لعیا الفت (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی) مدیریت زنجیره تأمین پایدار یکی از موضوعات مورد بحث در فضای دانشگاه و صنعت در سال‌های اخیر است. در طول دو دهه اخیر بسیاری از سازمان‌ها قدم‌های مفیدی در جهت ادغام پایداری و الزامات آن با تصمیمات کوتاه و بلندمدت خود برداشته‌اند. دلایل اصلی تمرکز فزاینده شرکت‌های تولیدی به ... ادامه مطلب »

مروری بر چالش های نظام ملی نوآوری ایران و ارائه سیاست ها و راهکارهایی برای بهبود آن

دکتر بهزاد سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان)، مرضیه شاوردی و همکاران رویکرد نظام ملی نوآوری، که نهادها و کارکردهای مختلف دخیل در توسعه علمی و فناورانه کشورها را دربر دارد، یکی از رویکردهای مناسب برای تحلیل وضعیت علم، فناوری و نوآوری و ارائه سیاست‌ها و راهکارهای همه جانبه برای تقویت نوآوری در کشور است. بررسی وضعیت ایران در شاخص‌های ... ادامه مطلب »

سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر

علی عباسی گودرزی دکتر عباس ملکی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف اجرای تجربه‌های موفق بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه با همکاری دو و یا چندجانبه کشورهای توسعه یافته، در قالب طرح‌های کسب و کار مشترک، امیدها را برای نفوذ تکنولوژی‌های تجدیدپذیر در سیستم عرضه انرژی یک کشور زنده کرده است. منابع انرژی متداول، سوخت‌های فسیلی و ... ادامه مطلب »

پیشرفت متکی به مدل عقلانیت جامعه نگر اسلامی و فضیلت محورانه است (قسمت پایانی)

پیشرفت متکی به مدل عقلانیت جامعه‌نگر اسلامی و فضیلت محورانه است (قسمت پایانی) حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران   اشاره:  آیا رابطه‌ای میان عقلانیت و پیشرفت یا انحطاط علمی وجود دارد؟ و آیا می‌توان ادعا کرد که مدل خاصی از عقلانیت در تحقق پیشرفت یا انحطاط علمی مؤثر است یا خیر؟ حجت الاسلام ... ادامه مطلب »

آسیب ها و راهبردهای نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی (تحلیل ساختاری – شکلی)

دکتر سید محمد مهدی غمامی استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) به طور خاص، اگر دقت کنیم ماده‌ یک برنامه پنجم بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید می‌کند؛ اینکه باید تمامی قوانین از این به بعد مبتنی بر این الگو تنظیم شوند و همه قوانین باید پیوست فرهنگی داشته باشند. شاخص بعدی ماهوی انطباق با موازین ... ادامه مطلب »

دکتر علیرضا صدرا؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند ترویج است نه تدریس

مسئول اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: الگو نیاز به تدریس ندارد بلکه نیاز به ترویج دارد. دولت باید آن را بپذیرد و در جریان کار قرار دهد. دکتر صدرا استاد دانشگاه تهران و مسئول اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و وجود سه سؤال اصلی چرایی، چگونگی و چیستی ... ادامه مطلب »

تبیین رویکرد ساختاری به مفهوم عدالت در حوزه تمدن اسلامی

تبیین رویکرد ساختاری به مفهوم عدالت در حوزه تمدن اسلامی دکتر حسن بلخاری قهی استاد دانشگاه تهران در تعریف و تبیین ماهیت عدالت می‌توان دو رویکرد را برگزید. رویکردی نظری که صرفاً عدالت را در قاموس مفاهیم و مجردات عقلی مورد کنکاش و تعریف قرار می‌دهد و رویکردی ساختارگرایانه که عدالت را در متن عقلانیت و به ویژه تجربیات ملموس ... ادامه مطلب »