دیدگاهها

تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دکتر هادی ثنائی‌پور در حال حاضر سیاست‌گذاری کارآفرینی به عنوان حوزه‌های در حال ظهور از جریان سیاست‌گذاری اقتصادی است که به خوبی توسعه نیافته است. کارآفرینی از موضوعات کلیدی می‌باشد که در حوزه سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر به آن توجه نشده است. سیاست‌گذاری کارآفرینی نیز موضوع جدیدی است که سابقه محدودی در پژوهش و اجرا دارد اما با توجه به ... ادامه مطلب »

جایگاه برنامه‌ریزی در پیشرفت اجتماعی ایران

دکتر شهلا کاظمی‌پور مطالعه و ارزیابی ادبیات توسعه و توسعه اجتماعی در این بررسی نشان می‌دهد که برای دستیابی به توسعه اجتماعی می‌بایست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشیم. چنانکه کولگارنی، اشاره می‌کند: توسعه اجتماعی نتیجه مداخله آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌ منظور به وجود آوردن تغییرات غیر تصادفی به سمت اهداف مطلوب است. ... ادامه مطلب »

معیارهای سیاست‌گذاری اقتصادی: از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسلامی

دکتر عبدالمحمد کاشیان عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان معیارهای بهینه پارتویی و هزینه فایده از مهم‌ترین معیارهایی هستند که در جریان رایج اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. درباره رویکرد بهینه پارتویی دیدیم که انتقادات بسیار زیادی را در خود جای می‌دهد. محدودیت در ارائه راهکار، مبتنی بودن صرف بر رفاه، خلاصه کردن رفاه در ترجیحات و مبتنی بودن آن بر ... ادامه مطلب »

حقوق همبستگی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

دکتر مجاهد امیری، دکتر لیلا رئیسی، روح‌الامین امیری در سال‌های اخیر در پرتو واقعیت‌های جامعه ضرورت تأکید بر حقوق بشر نسل سوم بیشتر نمایان شده است. حق پیشرفت به عنوان یکی از موارد حقوق بشر نسل سوم که از آن به عنوان حقوق همبستگی نیز نام‌ برده می‌شود مورد توجه نظریه‌پردازان مختلف حقوق بشر قرار گرفته است. از طرفی اصل ... ادامه مطلب »

اهمیت عنصر «برابری فرصت‌ها» در سند الگوی پیشرفت

دکتر سیدمحسن آل‌سیدغفور، آلیس طالقانی‌زاده خلاصه گفتار دکتر بهشتی در مورد عدالت این‌گونه است که: «انصاف متن عدالت اسلامی است» (انصاف یعنی آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند). از سویی شهید مطهری نیز این‌گونه بیان می‌نماید: «قهراً هیچ کس بر دیگران ذی‌حق نمی‌شود مگر اینکه دیگران هم بر او ذی‌حق می‌گردند» که این روی دیگر و تعریفی دیگر ... ادامه مطلب »

اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی

دکتر نسا زاهدی، دکتر سیدابراهیم سرپرست‌سادات هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه ملی کشورها برخاسته از مبانی نظری و مفهومی است که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و مسائل اساسی جامعه در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های عمومی و برنامه‌های تحول و توسعۀ ایران نیز در قالب چشم‌اندازها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های عمرانی و توسعه ارائه شده است. بیشترِ ... ادامه مطلب »

راهکارهای حقوقی تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر الهام امین‌زاده موضوع طراحی و تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که توسط رهبر انقلاب مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است از سوی اندیشمندان و نخبگان ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا نقشه راهی جامع و کامل پیش روی کشور برای چند دهه ترسیم گردد. قاعدتاً چنین سندی نمی‌بایست تکراری، غیرتکلیفی، شعاری، مبهم و یا معارض ... ادامه مطلب »