پنجمین نشست هم اندیشی سالیانه صاحب نظران و پژوهشگران عدالت

اندیشکده عدالت، به منظور ارتقاء و تکمیل نظریهپردازی عدالت و بررسی و نقد تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه عدالت، «پنجمین نشست هماندیشی سالیانه صاحبنظران و پژوهشگران عدالت» را با مشارکت و فراخوان علمی صاحبنظران و پژوهشگران و تعامل با اندیشکدههای مرتبط مرکز در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد کرد. موضوع این نشست «اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه» است که در قالب چهار نشست اندیشهورزی در محورهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برگزار خواهد شد. ریاست نشستها بر عهده آقایان؛ دکتر میرسندسی، دکترعیوضلو، دکتر برزگر و حجتالاسلام دکتر مهدویزادگان خواهد بود. همچنین دبیر علمی نشست جناب آقای دکتر مخزن موسوی و دبیر اجرایی آقای ربیعی هستند. در این نشست نیز تلاش خواهد شد مقالات برتر به کنفرانس هشتم مرکز ارسال شود. در این نشست علمی سعی بر این است، اصول راهبردی تحقق عدالت و تدابیر سند الگوی پایه، مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای ارتقاء و تکمیل سند ارائه شود. تمامی صاحبنظران و پژوهشگران حوزه عدالت میتوانند برای حضور علمی و یا ارسال آثار علمی مرتبط خود، تا تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۷ از طریق وبگاهjustice.olgou.ir  اقدام کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*