برگزاری نشست هم اندیشی مسئولان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدیران حوزه های علمیه استان چهار محال و بختیاری با معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگو

نشست هماندیشی مسئولان دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مدیران حوزههای علمیه استان چهار محال وبختیاری با دکتر هادی اکبرزاده معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با حضور دکتر سعید کریمی رئیس دانشگاه شهرکرد، حجت الاسلام دکتر سعید صفی مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، دکتر رضا خوش سیر معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد، دکتر بهروز شیران معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد و جمعی از استادان و نخبگان دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مدیران حوزههای علمیه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

دکتر هادی اکبرزاده در این نشست ضمن تبریک سالروز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: رهبر در تاریخ دوم خرداد سال ۱۳۹۰ در حکمی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تشکیل دادند و رئیس و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند. چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران درعرصه فکر، علم، معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی تا پنجاه سال آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران ایرانی و بر اساس جهانبینی و اصول اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی بر طبق روشهای علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آیندهپژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمانها، رسالت، افق و تدابیر است.

مأموریت مهم و افتخارآفرینی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران بر عهده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گذاشتهاند ایجاب میکند که ساختاری چابک، پویا، هوشمند و متناسب با این وظیفه خطیر برای آن تعبیه شود.

از سال ۱۳۹۰ که مرکزی برای طراحی الگو تأسیس شد. اولین سوال این بود که چگونه این کار را انجام دهیم؟ پاسخ را در مراجعه به جامعه علمی یافتیم. بنابراین در اولین کنفرانسی که برگزار کردیم این هدف را دنبال کردیم. با حاصل نظرات استادان حوزه و دانشگاه در آن کنفرانس نقشه راهمان را ترسیم کردیم. از جمله کارهایی که انجام دادیم راهاندازی ۱۴ اندیشکده بود که با استادان حوزه و دانشگاه در این اندیشکدهها همکاری داریم.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: کنفرانسهای سالیانهای را نیز بر اساس نیازهای نقشه راهمان طراحی کردیم. در این کنفرانسها هم به نیازهای داخل کشور توجه کردیم و هم به الگوگیری از تجربیات جهانی در این عرصه پرداختیم. در کنفرانسهای متعدد نیز نقد الگوی پایه را موضوع کنفرانس قرار دادیم. نشستهای متعددی نیز بعد از کنفرانسها داشتهایم و در طی این سالها بارها نقشه را اصلاح کردهایم.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه گفت: بخشهای مختلف سند حاصل عقل جمعی است. ممکن است استادان مختلف در ابتدا بخشی را طراحی کنند، اما ممکن است در حلقههای مختلف در ادامه اصلاحاتی بر روی آنها صورت گیرد. شورای عالی مرکز ۱۰ نفر هستند که ۷ نفر از استادان دانشگاهی و ۳ نفر نیز از استادان حوزوی در آن حضور دارند که مقام معظم رهبری آنها را تعیین کردهاند و نظر نهایی را این شورا میدهد.

نهادهای مختلفی در کشور، که مراجع رسمی کشور هستند، در این طرح فعال هستند. از طرفی جامعه دانشگاهی و حوزوی درگیر این کار هستند که برای این بخش برنامههای مفصلی داریم.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: درباره اسناد قبلی آسیبشناسیهایی انجام دادهایم که چرا محقق نشدهاند؟ نظارت بر اجرا و به روزرسانی سند سازوکارهایی است که باید در داخل خود سند پیشبینی شود.

سند نمیتواند ایستا باشد، چون که ما مدام با تحولات روبهرو هستیم. بخش تقسیم کار ملی هم مهم است که باید در سند آورده شود. برههبندی تدابیر بخش دیگری است که اهمیت دارد. ما ۵۶ تدبیر را پیشبینی کردهایم، اما کشور ظرفیت انجام این تدابیر به صورت همزمان را ندارد، بلکه نیازمند اولویتبندی در این زمینه هستیم.

دکترهادی اکبرزاده یادآور شد: در بخشهای مختلف سند نظیر مبانی، آرمان، افق، تدابیر سعی کردهایم که "عدالت" را به صورت پر رنگ مورد توجه قرار دهیم، چرا که عدالت زیربنای پیشرفت است.

گفتنی است، استادان و نخبگان حاضر در این نشست سوالات خود را پیرامون سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کردند و دکتر اکبرزاده به آنان پاسخ گفت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*