مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بایسته‌های فرهنگی پیشرفت؛ بررسی الزامات فرهنگی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت / سید محمدجواد قربی

کاربست راهبردهای توسعه در ایران، به عهد پهلوی باز می گردد و این برنامه های متنوع توسعه نتوانسته اند ارمغانی مطلوب و حقیقی را برای جامعه ی ایرانی مهیا سازند. نگاه صرفاً تقلیدی به برنامه های توسعه غربی، عدم کارآمدی الگوهای پیشرفت غیر بومی، ظرفیت های مناسب داخلی برای ایران، درخواست های مکرر مردم برای کسب نیازهای واقعی، وجود نیروهای ... ادامه مطلب »

نسبت دین، فرهنگ و تربیت دینی / بابک شمشیری

دین و فرهنگ به عنوان بخش مهمی از مبانی تعلیم و تربیت مطرح می باشند. به همین دلیل، می توانند اهداف، و اصول تعلیم و تربیت و همچنین برنامه درسی را تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به این واقعیت، هدف از پژوهش حاضر، تبیین چگونگی ارتباط بین دین و فرهنگ و دلالتهای تربیتی آن درحوزه تربیت دینی می باشد. ... ادامه مطلب »

اسلام واهمیت تعهدووجدان کاری دربین شهروندان یک جامعه اسلامی / ستاره موسوی / منیره سهرابی / محمد رضا نیلی

توسعه وپیشرفت هرجامعه مرهون نیروی انسانی ماهروکارآزموده ای است که رعایت وجدان کاری را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده ودرجهت رسیدن به نظم اجتماعی وآرامش وآسایش روانی خویش لحظه ای ازآن غفلت نورزد.مقوله “وجدان کاری “خمیره وجوهره سازمان بوده و نقش حیاتی درتکوین همه روبناهای سازمان از قبیل ساختارها ، کارکردها ، رفتارها و عملکرد سازمان ایفاءمی نماید.تحقیقات عوامل ساختاری همچون ... ادامه مطلب »

نقش تمدن سازی ایرانی در الگوی پیشرفت و جنبش نرم‌افزاری / سیدعلی‌رضا حجازی

بی‌شک، بررسی و تحلیل تاریخچه علم و اندیشه تمدن عظیم ایران اسلامی می‌تواند ارزشها و کمبودهای علمی ـ‌‌ ‌فرهنگی، وتکالیف و وظایفی‌ را که برعهده اندیشمندان و روشنفکران متعهد جامعه ایران اسلامی است، تبیین کند و نقشی اساسی در الگوی پیشرفت داشته باشد. لذا ضروری به نظر می‌رسد؛گذر و نظری تاریخی به جریانات فکری و نظریه‌های تمدن‌ساز ایران اسلامی(به خصوص ... ادامه مطلب »

اخلاق و تربیت بر اساس محبّت / احمد احمدی

ما در این سی و چند سال پس از پیروزی انقلاب، به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کوشیده‌ایم تا دین و اخلاق و حتی تربیت را بیشتر بر پایه استدلال و عقلانیت، استوار و عرضه کنیم. اگرچه تاکنون نتایج خوبی داشته امّا نتیجه‌ای را که فراخور این انقلاب باشد به بار نیاورده است و باید آسیب‌شناسی کنیم. یکی از ... ادامه مطلب »