انتشار دومین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دومین ویژه نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، به منظور اطلاع رسانی در زمینه کنفرانس به استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی، منتشر شد. برای مشاده این ویژه نامه خبری کنفرانس، اینجا کلیک کنید.