مجموعه مقالات دومین کنفرانس

  مقالات محور: مفاهیم و مبانی عمومی پیشرفت
۸۱ مدل فراتحلیلی راهبردی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سیدمهدی آقاپور
۸۲ اندیشۀ دین‌شناخت پیشرفت، اندیشۀ ولایتمند مدیریت تغییر / احمد آکوچکیان
۸۳ از نقشۀ جامع اندیشه و دانش دین‌شناختی پیشرفت رهسپار نظریۀ جمهوری اسلامی و ولایت فقه / احمد آکوچکیان
۸۴ رشد اقتصادی و الگوی ذهنی انتظارات مصرفی / محمدعلی اسماعیل زاده اصل
۸۵ نگرشی تازه به نظریه توسعه: خودسازمانیابی توسعه (گذار از نظریات نوسازی و وابستگی به نظریه آشوب و خودسازماندهی) / حمدالله اکوانی
۸۶ تأملی بر مبانی نظریه پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزه رهبری سازمانی / عبدالحسین خسروپناه، عباداله بانشی
۸۷ عبور از مرحله‌ی دولت سالاری لازمه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / محمدعلی ترابی
۸۸ مبانی کلامی و عرصه‌های پیشرفت / قاسم ترخان
۸۹ نظریه راهنما یا هندسه نیازهای صادق یا نقطه آغاز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سلیمان خاکبان
۹۰ تأملی بر مبانی نظریه پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزه رهبری سازمانی / عبدالحسین خسروپناه، عباداله بانشی
۹۱ روندهای غالب در مطالعات توسعه و الزامات طراحی الگوی اسلامی ایران پیشرفت / عبدالرسول دیوسالار
۹۲ شناخت مبانی فرهنگی اجتماعی ایران در تدوین الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت / جلال راعی
۹۳ مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی / محمدجواد رودگر
۹۴ جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مصطفی سلیمی فر، سید محمدموسی مطلبی
۹۵ گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / حمیدرضا شاکرین
۹۶ بیداری علمی / جـواد صـالحی
۹۷ از نقشۀ جامع اندیشه و دانش دین‌شناختی پیشرفت رهسپار نظریۀ جمهوری اسلامی و ولایت فقه / احمد آکوچکیان، زهرا صفری
۹۸ تمدن اسلامی ایرانی در بستر الگوی بومی پیشرفت؛ بایسته های احیاء و عملیاتی سازی / محمدرضا صنم زاده
۹۹ دانشگاه حکمت بنیان و قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مهدی فاتح راد، محمدحسین نقوی
۱۰۰ مبانی کلامی پیشرفت / محمدحسین قدردان قراملکی
۱۰۱ معرفت شناسی توسعه در سه دوره پیشا مدرن، مدرن و پسا مدرن / آمنه میرخوشخو، محمدتقی قزلسفلی
۱۰۲ سرمایه سازمانی؛ رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم / حسین محمدی
۱۰۳ جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مصطفی سلیمی فر، سید محمدموسی مطلبی
۱۰۴ نگرشی تازه به نظریه توسعه: خودسازمانیابی توسعه / سید ولی موسوی نژاد، حمدالله اکوانی
۱۰۵ معرفت شناسی توسعه در سه دوره پیشا مدرن، مدرن و پسا مدرن / آمنه میرخوشخو، محمدتقی قزلسفلی
۱۰۶ دانشگاه حکمت بنیان و قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مهدی فاتح راد، محمدحسین نقوی
  مقالات محور: پیشرفت و حوزه های معرفتی جهان اسلام
۱۰۷ الگوی پیشرفت و تعالی علوی (مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی علیه‌السلام) / علی اصغر سعدآبادی، محمدسعید تسلیمی، علی اصغر پورعزت
۱۰۸ الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی / قربانعلی دری نجف آبادی، هادی غفاری، علی یونسی
۱۰۹ ارائه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با تکیه بر آیات و روایات / امیرحمزه سالارزائی، سمیه اکبری
  مقالات محور: اصول و ارکان پیشرفت
۱۱۰ دانش جامع‌نگر قرآنی (حکمت فراگیر) / محمدعلی رضائی اصفهانی
۱۱۱ تحلیل تطبیقی نابرابری اجتماعی در نظریات جامعه­شناختی غرب و نظریۀ اسلام / محسن صادقی امینی، اکبر میرسپاه، زهرا فقیه ایمانی
۱۱۲ مؤلفه‌های ایرانی-اسلامی عدالت در عصر جهانی / محمدتقی قزلسفلی، سمیه فرخی
  مقالات محور:‌ اصول و مبانی پیشرفت در حوزه اجتماع
۱۱۳ غرب زدایی از توسعه، رویکرد قرآنی پیشرفت اجتماعی؛ جستاری در نقد و بررسی رویکردهای غربی به توسعه و محورهای ارائه الگوی جایگزین قرآن در «پیشرفت اجتماعی» / محمدرضا آقائی
۱۱۴ سبک زندگی اسلامی در افق تبیین شده مقام معظم رهبری / یعقوب آقایی نوروزلو / سمیه آقایی نوروزلو
۱۱۵ اصول و مبانی پیشرفت در حوزه سلامت: پرستاری حکیمانه، نظریه ای در پرستاری بر اساس متون اسلامی/ اکرم السادات سادات حسینی، عبدالحسین خسروپناه، فاطمه الحانی، عبدالکریم بهجت پور
۱۱۶ عوامل و موانع پیشرفت در کلام امام حسین (علیه السلام) /محمدجعفر صادق پور
۱۱۷ اصول و مبانی پیشرفت در حوزه سلامت: پرستاری حکیمانه، نظریه ای در پرستاری بر اساس متون اسلامی / اکرم السادات سادات حسینی، عبدالحسین خسروپناه، فاطمه الحانی، عبدالکریم بهجت پور
۱۱۸ نقش بلوغ اجتماعی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / یحیی پالیزدار، مریم سعیدی فر، فرامرز سهرابی
۱۱۹ بنیان‌ها و مفاهیم نظری «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» / عباس جهانبخش
۱۲۰ ترویج فرهنگ پویایی و بالندگی عامل حیاتی در توسعه کشور / علی منصوری، فیروزه حاج علی اکبری
۱۲۱ از مبانی پیشرفت اجتماع، مدارا از منظر سیره علوی / جمیله حسین پور
۱۲۲ طراحی سیستم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: یک رویکرد سیستمی نرم / پیام حنفی زاده، محمد محرابیون محمدی
۱۲۳ جایگاه اشتغال زنان در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت / پروین حیدری شیخ طبقی
۱۲۴ توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی با رویکردی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت / جلال خرم، علیرضا مسیبی
۱۲۵ اصول و مبانی پیشرفت در حوزه سلامت: پرستاری حکیمانه، نظریه ای در پرستاری بر اساس متون اسلامی / اکرم السادات سادات حسینی، عبدالحسین خسروپناه، فاطمه الحانی، عبدالکریم بهجت پور
۱۲۶ جایگاه منافع محرومین و ضرورت تأکید بر آن در طراحی و تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (در چهارچوب دیدگاه‌های مقام معظم رهبری) / عمار خسروجردی
۱۲۷ تبیین کارکردهای امنیتی زکات در بین گندمکاران استان فارس / منصور شاه ولی، پروین خلیق زاده
۱۲۸ بررسی میزان انطباق سبک‌های مدیریت با ویژگی‌های مدیران در نهج‌البلاغه و معرفی سبک‌های مدیریت برتر / مصطفی فتح اله بیاتی، محسن فتح اله بیاتی، مهدی خواجه زاده درفولی
۱۲۹ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: هویت دانشجویان و الزامات آن
۱۳۰ اصول و مبانی پیشرفت در حوزه سلامت: پرستاری حکیمانه، نظریه ای در پرستاری بر اساس متون اسلامی / اکرم السادات سادات حسینی، عبدالحسین خسروپناه، فاطمه الحانی، عبدالکریم بهجت پور
۱۳۱ نقش بلوغ اجتماعی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / یحیی پالیزدار، مریم سعیدی فر، فرامرز سهرابی
۱۳۲ تبیین کارکردهای امنیتی زکات در بین گندمکاران استان فارس / منصور شاه ولی، پروین خلیق زاده
۱۳۳ بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی دینی در بهبود روابط اجتماعی با رویکردی بر آیات و روایات / سهراب مروتی، نرگس شکربیگی
۱۳۴ عوامل و موانع پیشرفت در کلام امام حسین (علیه­السلام) / محمدجعفر صادق پور
۱۳۵ انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده / سیده فریناز صارم نژاد نمینی
۱۳۶ تدوین اصول اسلامی پیشرفت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد / رسول عباسی
۱۳۷ منشور پروژه طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سیدرضا فاطمی امین
۱۳۸ بررسی میزان انطباق سبک‌های مدیریت با ویژگی‌های مدیران در نهج‌البلاغه و معرفی سبک‌های مدیریت برتر / مصطفی فتح اله بیاتی، محسن فتح اله بیاتی، مهدی خواجه زاده درفولی
۱۳۹ مؤلفه‌های ایرانی-اسلامی عدالت در عصر جهانی / محمدتقی قزلسفلی، سمیه فرخی
۱۴۰ طراحی سیستم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: یک رویکرد سیستمی نرم / پیام حنفی زاده، محمد محرابیون محمدی
۱۴۱ بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی دینی در بهبود روابط اجتماعی با رویکردی بر آیات و روایات / سهراب مروتی، نرگس شکربیگی
۱۴۲ توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی با رویکردی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
۱۴۳ ترویج فرهنگ پویایی و بالندگی عامل حیاتی در توسعه کشور / علی منصوری، فیروزه حاج علی اکبری
۱۴۴ ضرورت توجه به سنت‌های الهی در تهیه طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای / سید ابوالفضل میرقاسمی
  مقالات محور: اصول و مبانی پیشرفت در حوزه سیاست
۱۴۵ تدوین اصول و مبانی اسلامی برنامه ریزی شهری و منطقه ای بر اساس مبانی مکتب فلسفی اصفهان با رویکرد پیشرفت و کاربردگرایی با توجه به شرایط موجود کشور / مهدی جمالی نژاد، سیدمحمدرضا طلاکش
۱۴۶ خوانشِ اخلاقی امنیت در بستر الگوی پیشرفت بومی؛ مطالعه ملزومات اجرایی شدن با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / سیدمحمد جواد قربی
۱۴۷ ثبات اقتصادی و توسعه‌ی پایدار در نظام مالی اسلامی / مریم مقدس بیات
۱۴۸ نسبت شناسی توسعه و تعالی با مفهوم پیشرفت / ابراهیم نوروزی
۱۴۹ هندسه طراحی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفتِ دفاعی / سعید وکیلی
  مقالات محور: اصول و مبانی پیشرفت در حوزه اقتصاد
۱۵۰ اثربخشی آداب کار در فرهنگ اسلام بر بهداشت روان/ فریدون یزدانی، سیف الله آزادی
۱۵۱ نقش اقتصاد تعاونی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت / ناصر آسیابانی، علی رضا کرباسی
۱۵۲ فتوت اصنافی الگوی اسلامی ایرانی کسب و کار / عبد الرسول احمدیان، مهرداد آقاشریفیان اصفهانی
۱۵۳ مطالعه تطبیقی میان برخی از الگوهای توسعه متعارف در خصوص دو مفهوم شاخص‌های یک تعامل مناسب / وحید ارشدی
۱۵۴ اهمیت بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و چالش‌های پیش روی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی / مصطفی کریم زاده، نوید پایدارمنش، علی طالب زاده بردسیری
۱۵۵ سکونت، مالکیت و عدالت شهری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / عباس جهانبخش
۱۵۶ الگوپذیری و پیشرفت طراحی معماری مسکن معاصر با بهره‌گیری از نمود تجلی سنت‌های حسنه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران / حسن ستاری ساربانقلی، محمد باقر ولی زاده اوغانی
۱۵۷ تبیین پارادایم نظام متعالیه نوآوری برای تحقّق پایداری /منصور شاه ولی
۱۵۸ اقتصاد مقاومتی، الگوی ایرانی-اسلامی توسعه اقتصادی / یوسف محمدزاده، علی صابری
۱۵۹ الگوی بومی توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری بر اساس روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد / علیرضا صادقی
۱۶۰ فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن در اسلام و رابطه آن با رشد اقتصادی / نفیسه صالح نیا، محمدرضا لطیفی
۱۶۱ اهمیت بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و چالش‌های پیش روی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی / مصطفی کریم زاده، نوید پایدارمنش، علی طالب زاده بردسیری
۱۶۲ نقش اقتصاد تعاونی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
۱۶۳ فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن در اسلام و رابطه آن با رشد اقتصادی / نفیسه صالح نیا، محمدرضا لطیفی
۱۶۴ اقتصاد مقاومتی، الگوی ایرانی-اسلامی توسعه اقتصادی / یوسف محمدزاده، علی صابری
۱۶۵ سرمایه اجتماعی و برخی شاخص‌های مهم آن در قرآن کریم / حسین محمدی
۱۶۶ الگوپذیری و پیشرفت طراحی معماری مسکن معاصر با بهره‌گیری از نمود تجلی سنت‌های حسنه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران
۱۶۷ اثربخشی آداب کار در فرهنگ اسلام بر بهداشت روان / فریدون یزدانی، سیف الله آزادی
  مقالات محور: اصول و مبانی پیشرفت در حوزه فرهنگ
۱۶۸ نقش تمدن‌سازی ایرانی در الگوی پیشرفت و جنبش نرم‌افزاری / دکتر سید علی رضا حجازی
۱۶۹ چالش بین فرهنگ مذهب و فرهنگ توسعه، نسبت به «اسلامیت فرهنگِ پیشرفت» و بررسی فلسفه و نظریه‌های فرهنگی در سطح روش‌شناختی / احمد زیبایی نژاد
۱۷۰ نسبت دین، فرهنگ و تربیت دینی / بابک شمشیری
۱۷۱ سلامت ارتباط و سلامت خانواده / سیدمحسن فاطمی
۱۷۲ پیرامون چیستی فقه فرهنگ و جایگاه آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مصطفی فتح اله بیاتی
۱۷۳ بایسته‌های فرهنگی پیشرفت؛ بررسی الزامات فرهنگی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت / سید محمدجواد قربی
۱۷۴ جایگاه اخلاق در پیشرفت حوزه فرهنگ / محمود متوسل آرانی
۱۷۵ هویت‌یابی و کارکردشناسی نظام اخلاقی اسلام / مسلم محمدی
۱۷۶ اسلام و اهمیت تعهد و وجدان کاری در بین شهروندان جامعه اسلامی / ستاره موسوی، منیره سهرابی، محمدرضا نیلی
۱۷۷ ضرورت استراتژی مدیریت فرهنگی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت / محمود نظرنیا
۱۷۸ الگوی ایرانی اسلامی خانواده، اخلاق‌محور است / شکوه نوابی نژاد
۱۷۹ آسیب شناسی مدیریت اجرایی کلان و مهندسی فرهنگی کشور با ارائه راهبردهای اصلاحی / منصوره وطنی