اهداف کنفرانس ها

  ۱- بهره­ گیری از ظرفیت علمی کشور برای پاسخگویی به برخی پرسش­های بنیادین در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی و کمک به تکمیل بخشی از مدل مفهومی الگوی پیشرفت

۲- رصد فعالیت­های علمی در موضوع کنفرانس و دستیابی به آخرین یافته­ های پژوهشی

۳- موج ­آفرینی و جریان­ سازی فکری در حوزه مباحث پیشرفت و ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارائه نظرات در محیطی عالمانه و نقد و پالایش آنها

۴- فرصت­ سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی حوزه پیشرفت

۵- ارائه گزارش از فعالیت­های جاری مرکز به جامعه علمی کشور و هم فکری برای گام­های بعد

جوابی بنویسید