تماس با ما

شماره های تماس و آدرس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جهت ارتباط محققان و صاحب‌نظران به شرح زیر است:

 تلفن:  ۸۸۶۳۴۰۰۷-۰۲۱

دورنگار: ۸۸۰۱۴۶۴۴-۰۲۱

 نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل نصر، خیابان جلال آل‌احمد (روبه‌روی بیمارستان شریعتی)، شماره ۳٫

کدپستی: ۳۴۱۱۷-۱۴۱۱۷ صندوق پستی: ۶۷۸-۱۴۳۹۵

رایانامه: [email protected]

دبیرخانه کنفرانس: 

تلفن: ۸۸۳۵۲۰۸۰-۰۲۱

دورنگار: ۸۸۶۳۴۰۰۸-۰۲۱

جوابی بنویسید