بایگانی برچسب : واكاوي شاخص ها، ارزيابي توسعه منطقه اي

واکاوی شاخص ها و فرایند ارزیابی توسعه منطقه ای در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت / دکتر رعنا شیخ بیگلو

چکیده: توسعه­ روزافزون در زمینه ­های مختلف را در حالت کلی می­ توان هدف همه­ جوامع برشمرد. ولیکن، جنبه­ های مورد تأکید توسعه بسته به ایدئولوژی و رویکرد اصلی حاکم بر سیاستگذاری­ ها و برنامه­ ریزی­ ها، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. جامع­ترین و مطلوب­ترین نظام حاکم بر برنامه ­ریزی توسعه را می­ توان در الگوی اسلامی- ایرانی ... ادامه مطلب »