بایگانی برچسب : مراتب آزادی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر سید حسین ابطحی، دکتر محمد نصر اصفهانی، راحله منتظر

چکیده: آزادی مفهومی گسترده به وسعت تمامی ادیان و فرهنگ‌ها دارد. آزادی مفهومی جهانی است و هر ملت، فرهنگ وآیینی نه تنها در حال حاضر بلکه در طول تاریخ، نگر شها و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن داشته است. لذا بررسی مفهوم و منطوق آزادی کاوشی به ساحت فرهنگ‌ها، عرصه تاریخ و پهنه جهان بشری دارد. روشن است که ایجاد ... ادامه مطلب »