بایگانی برچسب : الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشرفت، شاخص‌های پیشرفت، تعالی

رصد اهداف و ابعاد پیشرفت و تعالی در سیره علوی / علی ‌اصغر سعدآبادی

چکیده: کشورهای پیشرفته‌ی امروزی، خط مسیرهایی متعدد، متنوع و گاها بسیار گوناگون داشته‌اند و نیل به پیشرفت، برای همه آنها به یک قیمت تمام نشده‌ است. قبول دربست نظریات وارداتی پیشرفت، بدون انجام امور تطبیقی و بومی‌سازی نسبت به فرهنگ، مذهب و دیگر مسایل بومی، به معنی شکست در برنامه‌های راهبردی پیشرفت است. بنابراین اگر مدلی ساخته شود که هم ... ادامه مطلب »