معرفی کتابها

نگاشت ها و نگرش هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «خانواده و پیشرفت»

khanavadeh

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه تلاش‌های علمی، تخصصی و فکری درباره پیشرفت اسلامی ایرانی در نظر دارد با هدف تولید دانش و گسترش و غنابخشی ادبیات موضوعی در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجموعه تک‌نگاشت‌های علمی را به صورت کتاب‌های تخصصی با عنوان «نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» منتشر کند. تک‌نگاشت، نوشتاری تخصصی و نیمه ... ادامه مطلب »

اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی

کتاب اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی به قلم آقایان دکتر عباس میرآخور و دکتر حسین عسکری و ترجمه دکتر علی باقری دولت‌آبادی در شش فصل، ۴۸۷ صفحه و در سال ۱۳۹۴ به همت انتشارات دانشگاه مفید، چاپ شده است. فصل اول این کتاب با عنوان تحول مفهوم توسعه غربی است که به بنیان نخستین مفهوم ‏توسعه و ظهور ... ادامه مطلب »

درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن

Presentation1

کتاب درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص‌های آن نوشته آقایان دکتر سیدمحمدکاظم رجایی و سیدمهدی معلمی، در ۳۲۰ صفحه و هفت فصل در سال ۱۳۹۴ توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است. در زیر خلاصه‌ای از این کتاب آورده شده است: در این کتاب، بر تبیین مفهوم عدالت بر اساس آموزه‌های اسلام تأکید شده است؛ ... ادامه مطلب »

معرفی کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد ایران

این کتاب نوشته دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۹۵ انتشارات رافع آن را در ۶۹۹ صفحه منتشر کرده است. در زیر خلاصه‌ای از این کتاب آورده شده است: آموزش و پژوهش در حوزه اقتصاد باید طوری برنامه‌ریزی و اجرا شود که فراتر از پرداختن به نظریات متعارف و صورت ظاهری آنها به بسترهای نهادی، ... ادامه مطلب »

اقتصاد سیاسی دوران معاصر ایران

Slide4

کتاب اقتصاد سیاسی دوران معاصر ایران نوشته دکتر عباس مصلی‌نژاد در سال ۱۳۹۵ در ۳۵۸ صفحه توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است. در زیر خلاصه‌ای از این کتاب آورده شده است: در بحث‌های مربوط به توسعه و اقتصاد سیاسی ایران باید تأکید ویژه‌ای بر نقش و جایگاه دولت داشت. شواهد نشان می‌دهد که در کشوری همانند ایران تحقق راهبردهای ... ادامه مطلب »

معرفی کتاب؛ موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن

Presentation1

کتاب “موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن” نوشته دکتر سیدعلی نقی ایازی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که در سال ۱۳۹۵ در ۳۰۰ صفحه، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آن را چاپ کرده است. در زیر خلاصه‌ای از این کتاب آورده شده است: الگو و نظریه‌پردازی در باب پیشرفت، بر پایه اصول ... ادامه مطلب »

معرفی کتاب؛ درآمدی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

9

کتاب «درآمدی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان یکی از آثار انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، به بررسی و تحلیل شاخصه اصلی تمایز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوهای رایج و تفاوت آنها در تعریفی که از «زندگی کامل» ارائه می‌کنند، می‌پردازد. این کتاب با رویکردی متفاوت که توســط مؤلّفــان  آن آقایان دکتر مصطفی سلیمی‌فر و دکتر ... ادامه مطلب »