معرفی پایان نامه ها

آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران

این رساله، نوشته نجف شیخ‌سرایی به راهنمایی دکتر سعید حاجی ناصری در دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۶ و ۲۷۹ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص شد که بین نیروهایی که علیه رژیم پهلوی جبهه متحدی تشکل داده بودند، بر سر جامعه و نظام سیاسی مطلوب آینده توافقی وجود ندارد. ... ادامه مطلب »

بومی‌سازی اقتصاد تاب‌آور در برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی (قسمت دوم)

اشاره این مطلب، خلاصه پایان‌نامه‌ای در زمینه بومی‌سازی اقتصاد است که خانم سمانه منصوری به راهنمایی دکتر عادل پیغامی در دانشگاه علامه طباطبایی، در سال ۱۳۹۴ و ۲۵۸ صفحه نگاشته‌اند. در شماره قبلی ماهنامه قسمت اول و در این شماره هم قسمت دوم خلاصه پایان‌نامه، آورده شده است. ۴- دلالت‌ها و استلزامات اقتصاد مقاومتی برای برنامه‌ریزی رفاهی در ایران چیست؟ ... ادامه مطلب »

بومی سازی اقتصاد تاب آور در برنامه ریزی رفاه اجتماعی

این پایان‌نامه، نوشته خانم سمانه منصوری به راهنمایی دکتر عادل پیغامی در دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۹۴ و ۲۵۸ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: طی نیم قرن گذشته افزایش مخاطرات، تنش‌ها و بحران‌ها مخصوصاً در حوزه مالی و اقتصادی، اهمیت مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش‌ها را در قالب مباحث ... ادامه مطلب »

جایگاه انسان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

این پایان‌نامه توسط خانم فاطمه زارع به راهنمایی دکتر امیر روشن در دانشگاه یزد، سال ۱۳۹۵ و ۱۴۸ صفحه نگاشته شده که در زیر خلاصه‌ای از آن آورده شده است: با در نظر گرفتن این تعریف از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به عنوان مجموعه‌ای نظام‌مند از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبردها که در ساختاری منطقی و بر اساس اصول ... ادامه مطلب »

طراحی مدل جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

این رساله توسط آقای عباداله بانشی به راهنمایی دکتر سیدعلی اکبر افجه در دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۹۳ و در ۴۱۷ صفحه نگاشته شده است. در زیر خلاصه‌ای از این رساله آورده شده است: این رساله با هدف طراحی مدل جامع رهبری اثربخش سازمانی با رویکرد اسلامی، به معنای استخراج مفاهیم و شاخص‌های رهبری از مبانی اسلامی و رویکرد ایرانی ... ادامه مطلب »

تبیین اصول پایه ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

این رساله توسط آقای نیک بخش حبیبی به راهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره در دانشگاه عالی دفاع ملی، سال ۱۳۹۱ و در ۵۵۶ صفحه، نگارش شده است. در زیر خلاصه‌ای از این رساله آورده شده است: هر الگویی برای مدل‌سازی پیشرفت کشور زمانی می‌تواند به صورت ساختارمند ماندگار شود که از یک چارچوب معرفتی برخوردار باشد. فهم این نظام معرفتی یعنی ... ادامه مطلب »

طراحی مدل جامع عدالت سازمانی در چارچوب الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی

این رساله توسط آقای محمود جعفرپور به راهنمایی دکتر سیدعلی اکبر افجه در دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۹۳ و در ۷۰۳ صفحه نگارشته شده است. در زیر خلاصه ای از این رساله آورده شده است: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به‌عنوان یک سند بالادستی، جهت دهنده تمام برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های کشور در تمام حوزه‌ها می‌باشد. این الگو، الزامات و مولفه‌های ... ادامه مطلب »