دیدگاهها

نگاهی تاریخی به پیشرفت در حوزه های مختلف در ایران

دکتر منصور صفت‌گل / استاد دانشگاه تهران مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که جامعه ایران پیشرو و تولیدکننده بوده است. از قضا در دوره جدید است که با کشف نفت از خصلت تولیدگری جامعه ایرانی کاسته و ایرانی دچار یک تنبلی تاریخی و خواب زمستانی شده است. به ‌رغم این همه هیاهو، ثروت تولید شده از طریق نفت هم رفتار حاکمان ... ادامه مطلب »

دکتر محمدرحیم عیوضی: روند، رویداد و تصویرسازی، کلیدواژه های مهم در آینده پژوهی

روند (trend) ترندها یک پوشش زمانی برای پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود می‌آورد. یعنی در واقع ما روند را در عنصر زمان و پدیده‌هایی که با زمان در ارتباط هستند، مورد توجه قرار می‌دهیم. قسمتی از روندها به گذشته، قسمتی از آنها به حال و قسمتی به آینده برمی‌گردد. بین روندها و تحولات ارتباط دقیق و عمیقی ... ادامه مطلب »

دکتر محمدرحیم عیوضی: هدایت تغییرات محیطی مهمترین شکل مدیریت تغییرات در آینده پژوهی است

یکی از رسالت‌های مهم اتاق‌های فکر در مراکز مختلف علمی سیگنال شناسی است. ما این مسیر را در صورتی می‌توانیم طی کنیم که وارد این فضای جدی شویم و عملیاتی کار کنیم. بیش از ۹۰ درصد آینده‌پژوهان جهان اعتقاد دارند آینده‌پژوهی علمی کاربردی و عمل‌گرا است. بدون شناخت و به کارگیری اصول و ارکان آینده‌پژوهی، در فرآیندهای آینده و در ... ادامه مطلب »

موانع تحقق الگوی بومی پیشرفت در ایران

download

دکتر موسی حقانی استاد موسسه امام خمینی (ره) پپژوهشگران حوزه توسعه، توسعه را برنامه‌ای هدفمند در جهت پیشرفت همه سطوح یک کشور معین دانسته‌اند، از این رو هر توسعه‌ای معطوف به یک بستر فرهنگی معنا و مفهوم می‌یابد. این سخن یک نتیجه دیگر را در دل خود نهفته دارد و آن، اینکه هیچ برنامه و الگوی توسعه‌ای تعمیم‌پذیر نیست و ... ادامه مطلب »

دکتر اسماعیل شیعه: باید از اجرای برنامه های تقلیدی کشورهای دیگر که با شرایط سرزمینی و جغرافیایی کشور ما ناسازگار است، پرهیز کرد

دکتر اسماعیل شیعه در نشست اخیر اندیشکده آمایش بنیادین، موضوع شهرنشینی و نظام سکونتگاهی در ایران را در سه فراز دیروز، امروز و فردا تبیین کرد. ایشان هر فراز شهرنشینی در ایران را در پنج عوامل محوری و کلیدی؛ ۱- عوامل مرتبط با محیط‌زیست طبیعی و اقلیمی؛ ۲- عوامل مرتبط با محیط کالبدی؛ ۳- عوامل مرتبط با محیط اقتصادی و ... ادامه مطلب »

مبانی جمهوری اسلامی از دیدگاه شهید بهشتی

شهید بهشتی زیربنای فکری نظام اجتماعی جمهوری اسلامی را انقلاب آفرین و حرکت آفرین اسلام توحید اسلام قسط و عدل اجتماعی. اسلام انسان متعالی و اسلام انسان رهانیده شده از نیهیلیسم می‌داند. وی تبلور این حکومت را در شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تلقی می‌کند و سه زیربنا را برای این حکومت برمی‌شمارد: ۱- زیربنای اسلامیت و جمهوریت ۲- ... ادامه مطلب »

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگو: در نگاه شهید بهشتی پیشرفت بدون عدالت و آزادی، پیشرفت حقیقی نیست و خروجی آن شکاف و تبعیض است

5

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نگاه شهید بهشتی به عدالت و توسعه، توحیدی بود، گفت: از نگاه شهید بهشتی که برگرفته از نگاه اسلامی بود آزادی‌ها و حقوق مردم با توسعه و پیشرفت قابل جمع است و پیشرفت بدون عدالت و آزادی، پیشرفت حقیقی نیست و خروجی آن شکاف و تبعیض است. دکتر علیرضا صدرا، استاد دانشگاه ... ادامه مطلب »