بایگانی نویسنده: newsletterolgou

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ: گردشگری با رویکرد معنوی، با ماهیت انسانی مطابقت دارد

  رئیس انجمن علمی گردشگری ایران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ گفت: گردشگری در حال حاضر به عنوان اهرم توسعه بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و مطابق با آمارهای منتشر شده جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، در نشست تخصصی معنویت و اخلاق الزامات ... ادامه مطلب »

تأکید دکتر محمدحسین پناهی رئیس اندیشکده امور اجتماعی بر تعریف مشخص و قابل قبولی از پیشرفت اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  استاد دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرده است که با توجه به اینکه رویکردهای مختلفی درباره توسعه اجتماعی وجود دارد، لازم است با در نظر گرفتن رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و موضوع محوری اندیشکده امور اجتماعی تعریف مشخص و قابل قبولی از پیشرفت اجتماعی در این رویکرد ارائه شود، تا هم مبنای مباحث و مقالات همایش و هم مبنای ... ادامه مطلب »

فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و سبک زندگی اسلامی- ایرانی

دکتر علیرضا نیکخواه (دکتری ارتباطات) فرهنگ مفهومی پیچیده، چندبعدی و گسترده است که بر تمامی ابعاد زندگی آدمی سایه انداخته و آن را از هر حیث متأثر می‌سازد. اگرچه صاحب‌نظران مختلف بسته به رویکرد نظری خود، ویژگی‌های متفاوتی برای فرهنگ برشمرده‌اند، در اکثر تعاریفی که از فرهنگ ارائه شده، به گونه‌ای بر الگوهای فکری و رفتاری ریشه‌دار و تثبیت شده ... ادامه مطلب »

استادیار دانشکده علوم جغرافیایی: مدل مناسب ایران برای دستیابی به قدرت منطقه دربردارنده اکتیک‌های مختلف چند جانبه‌نگری است

استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه مدل مناسب برای ایران جهت دستیابی به قدرت منطقه دربردارنده تاکتیک‌های مختلف چند جانبه‌نگری است، گفت: برای رسیدن به چنین جایگاهی از دید کنش‌های ژئوپلیتیک، مدل مناسب برای ایران مدلی است که دربردارنده تاکتیک‌های مختلف چند جانبه‌نگری، نگاه سیستمی به موضوعات و پدیده‌های ژئوپلیتیک منطقه و در نهایت در نظر ... ادامه مطلب »

نتایج پژوهش‌ها نشان داد: افزایش شفافیت، بومی‌سازی اثرگذارترین پیشران‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی گفت: بر اساس نتایج برخی پژوهش‌ها، سیاست‌ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی‌سازی، ثبات قوانین و سهولت آن، افزایش جهانی شدن اقتصاد به عنوان اثرگذارترین پیشران‌ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است. دکتر سعید صحت، در نشست تخصصی اقتصاد پیشران‌ها و ... ادامه مطلب »

دکتر اکبرزاده: سال آینده سالی مهم و تعیین کننده برای تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دبیر هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه سال آینده سالی مهم و تعیین کننده برای تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، گفت: مطالب ارائه شده در هشتمین کنفرانس پس از دسته‌بندی در کارگروه مربوطه بحث و بررسی و در اصلاح سند از آنها استفاده می‌شود. دکتر هادی اکبرزاده با بیان اینکه بر اساس جدول زمان‌بندی باید ... ادامه مطلب »

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور

تحقق‌پذیری سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی اسناد راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای مراحل مختلف آن نیازمند مشارکت گسترده و سازنده آحاد مردم و تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اداره کشور و استفادۀ حداکثری از دانش، تجربه و توانمندی سرمایه انسانی است. در این راستا، وزارت کشور و امتداد مدیریتی آن در استان‌ها، به عنوان ... ادامه مطلب »