در نشست مشترک شورای عالی الگو با وزیر علوم عنوان شد؛ دو سال آینده فرصت طلایی برای تکمیل و ارتقای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در نشست مشترک شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با دکتر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، راهکارهای مشارکت بیشتر دانشگاهیان در تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش دفتر ارتباطات مرکز ، دکتر غلامی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در این نشست گفت: تمام زحماتی که برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کشیده شده است مبتنی بر کارها و مطالعات تخصصی و علمی است. این فرصت مهم و مغتنمی است که بعد از فرمایش رهبری فراهم شده تا سند الگو در دانشگاهها و پژوهشگاهها به بررسی و اصلاح گذاشته شود و این فرصت، به معنای مهم و ماندگار و اساسی بودن سند الگو برای نظام جمهوری اسلامی است. دکتر غلامی ادامه داد: در راستای فراخوان رهبر معظم انقلاب، دانشگاهها و مراکز پژوهشی را به بررسی، تکمیل و ارتقای سند الگو فراخواندهایم تا از ظرفیت دانشگاهها و مراجع علمی کشور در این جهت استفاده بیشتری داشته باشیم. وی ادامه داد: با توجه به روحیه نقادی موجود در دانشگاهها، اگر به موقع به سراغ این مسئله نرویم، شاهد نقد خودمان خواهیم بود. لذا این فرصت برای همکاران فراهم شده تا با ورود به این موضوع نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. بر این اساس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان هسته مرکزی بررسی سند الگو تعیین شده تا فعالیتهای علمی لازم را در این ارتباط انجام دهند. وزیر علوم ادامه داد: ما به عنوان یک تکلیف به این مطلب نگاه کردهایم و تلاش میکنیم در اولین فرصت نظرات همه دانشگاهیان را جمع کرده به مرکز الگو ارائه کنیم تا نقش مؤثری در تکمیل و ارتقای سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی داشته باشیم. رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در سخنانی ضمن تشکر از حضور وزیر علوم و معاونان وی گفت: الگوی پیشرفت نقشی تاریخساز در ایران دارد و دارای جامعیت است و با بالاترین سطوح مدیریت و رهبری نظام ارتباط دارد. بنابراین آیندگان در ارزیابی جمهوری اسلامی به آن توجه ویژه خواهند داشت. دکتر واعظ زاده با اشاره به ضرورت تکمیل و ارتقای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در مدت تدوین الگو جلسات و نشستهای متعددی با مراکز علمی و دانشگاهها برگزار شده و این همکاریها ادامه دارد. وی ادامه داد: طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به عنوان مهمترین سند برنامهای کشور با استفاده از ظرفیت علمی و فکری کشور انجام شده است. مرحله تکمیل و ارتقای الگو نیز باید مبتنی بر مشارکت گسترده عالمان و اندیشمندان باشد. روش طراحی باز به جای بسته در نظر گرفته شده تا همکاری و مشارکت وسیع امکانپذیر شود. موفقیت الگو به همه کسانی تعلق دارد که در این امر مقدس به طُرق مختلف همکاری و مشارکت میکنند. مرکز الگو وظیفه دارد و تلاش میکند امکان فعال شدن تواناییها و پتانسیلهای علمی کشور را در طراحی الگو فراهم کند. رئیس شورای عالی الگو گفت: دو سال آینده یک فرصت طلایی پیشروی دانشگاهها و مراکز علمی برای ایفای این مسئولیت عظیم علمی و اجتماعی است. در این راه به رغم ارتباط خوبی که مرکز الگو با دانشگاهیان داشته است با چالشهایی مواجه هستیم و این چالشها باید مرتفع شود تا از فرصت ایجاد شده، حداکثر استفاده شود. دکتر واعظزاده گفت: تاکنون بیش از سه هزار تن از پژوهشگران فعال کشور در شمار مشارکتکنندگان در اولیه تهیه سند الگو هستند و برای طی مسیر پیشرو، از همه کسانی که به پیشرفت ایران علاقهمند هستند با هر سلیقهای، برای همکاری در این امر مهم، دعوت میشود. همکاری در این مرحله، علاوه بر افزایش غنای سند، یک فرصت برای همکاری دانشگاهها با جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها هم هست. در ادامه این جلسه، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه داد و برخی از اعضای شورای عالی و معاونان وزیر علوم به اظهارنظر و بحث در راستای سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پرداختند. پس از اظهارنظر اعضای شورای عالی و معاونان وزیر موارد ذیل به عنوان جمعبندی جلسه مورد تأیید قرار گرفت:

– مشارکت حداکثری دانشگاهیان با هر سلیقه فکری و سیاسی و تخصص برای همفکری و تکمیل و ارتقای الگوی پایه با استفاده از دانش بومی و تجربیات جهانی جلب شود.

– ستاد پشتیبانی علمی برای تکمیل و ارتقای الگو با عضویت مدیران ارشد ستاد وزارت علوم و شماری از روسای، دانشگاهها و پژوهشگاهها با حضور نمایندگان مرکز الگو تشکیل شود.

– همایشها و هماندیشیهای تخصصی متنوع با حضور متخصصان رشتههای علمی به منظور بهرهمندی از نظرات و دستیابی به اجماع نخبگانی نسبت به الگو در دانشگاههای سراسر کشور برگزار شود.

– در بررسی سند، چارچوب و روششناسی سند کنونی مفروض گرفته شود و بر آن اساس الگو ارتقا داده شود. برگشت به عقب و تدوین از ابتدا مناسب نیست.

– اجرای برنامههای گفتمانسازی و مطالبهگری الگوی پیشرفت در بخش دانشجویی پیگیری و موضوعات مربوط به الگو در پایاننامهها و رسالههای دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

– مشارکت انجمنهای علمی در تهیه و طراحی الگو تسهیل و تقویت شود.

– برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و برنامههای انجمنهای علمی در سطح دانشجویی در معاونت فرهنگی و اجتماعی

– نشست رؤسای دانشگاهها به منظور تأمین مشارکت هر چه بیشتر مراکز علمی در تکمیل و ارتقای الگو برگزار شود.

− نظرات استادان و فرهیختگان ایرانی خارج از کشور نسبت به الگو اخذ شود.

− حاصل نظرات دانشگاهها و مراکز علمی در خصوص تکمیل و ارتقای الگو در شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*