تعامل مستمر مرکز الگو با مجمع وزیران ادوار

مجمع عمومی فوقالعاده وزیران ادوار در ۱۴ اسفندماه با حضور برخی وزرا و معاونان دولتهای قبلی و فعلی به میزبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر محمدرضا عارف، رئیس مجمع وزیران ضمن خوشامدگویی به حضار گفت: در این جلسه قصد داریم به طور خاص به بررسی موانع توسعه و پیشرفت در کشور پرداخته و چالشهای اصلی که در نظام ما و در کشور با آن روبهرو هستیم را با استفاده از تجربه ارزندهای که در جمع اعضای محترم وجود دارد، بررسی کنیم.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که در حل مشکلات مردم سهیم باشیم و انشاءالله با اجرایی شدن برنامههای پیشرفت، نگاه ما اینگونه باشد که از طریق همفکری و همافزایی با اعضای مجمع که در برگیرنده همه حوزهها و معاونین رئیسجمهور وقت در چهار دهه گذشته است، بتوانیم در برنامههای پیشرفت کشور مؤثر باشیم. خوشحال هستیم اعلام کنیم مجموعه وزیران اقماری با ۷ کمیسیون تخصصی و راهبردی و دبیرخانه این طرحها در این مسیر حرکت میکند.

دکتر عارف در ادامه توضیحات خود افزود: در این برنامهریزی باید به اسناد بالادستی، سند چشمانداز و سیاستهای مختلف، به طور خاص توجه شده و در کنار تلاش برای حل مشکلات و حاکمیت ارزشها و تحقق آرمانها، درنهایت همکاری و تعامل خوبی با همه نهادها داشته باشیم.

دکتر عارف با تأکید بر این موضوع که همکاری مجمع وزیران باید به نوعی باشد که وارد جزئیات شود، افزود: نباید این فعالیت به نوعی تلقی شود که دخالت در کار دستگاهها باشد و به همین دلیل جهتگیری ما همین کمیسیونهای تخصصی بوده و توصیه شده است که وزرا در هر بخش با ما تعامل داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما نشستهای تخصصی متعددی داشتهایم و راهبردهایی را که مورد نظر مجمع بوده و به تصویب میرسد، دنبال کرده و تلاش میکنیم این کار اجرایی شود. استحضار دارید، که تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از مطالبات و دغدغههای مقام معظم رهبری محسوب میشود. ایشان در فرمایشاتشان اشاره کردند که ما باید بررسی کنیم چه الگویی باید مبتنی بر ارزشها و انقلاب طراحی شده و در عین حال پاسخگوی مطالبات موجود بوده و دارای نکتههای قابل ارزیابی باشد. به هر حال خوشحال هستیم که با تدبیر معظم له این مرکز، یعنی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تأسیس شده و من تشکر میکنم از آقای دکتر واعظزاده و همکارانشان و همه نخبگانی که طی این مدت طولانی روی این طرح کارکردهاند. با تدبیر مقام معظم رهبری این سند در دیدگاه و ارزیابی نخبگان قرار گرفته و این فرصت بسیار خوبی است که نخبگان و نهادهایی که برنامهریزی انجام میدهند، نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده و نقدهای خود را مطرح کنند تا در نهایت انشاءالله ما بتوانیم در سال ۱۴۰۰ سند جامعی را داشته باشیم که آن را مبنای توسعه و برنامههای توسعه کشور قرار دهیم.

در این راستا، جلساتی را هم جناب آقای مهندس شافعی در دبیرخانه برگزار کردهاند و هدف اصلی هم این است که انشاءالله الگو بتواند از این ظرفیت که در مجموعهی وزرا وجود دارد استفاده کند.

در آستانه چهل و یکمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی، مقام معظم رهبری بیانیهای جدید را ابلاغ فرمودند که در این بیانیه ۷ توصیه مختلف ابلاغ شده است که علیالاصول راهبرد برنامه آینده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود و طبیعتاً تبیین راهبردهای توسعه در کشور باید مبتنی بر این رهنمودها و هفت موضوع مهم مطرح شده در آن باشد که مطمئناً ما هم در کمیسیون تخصصی باید به این موضوع بپردازیم. این بیانیه برای دهههای آینده راهگشا است و اولویتهای هفت توصیهای که مقام معظم رهبری فرمودند، توسط کمیسیونهای تخصصی ارزیابی شده و ما هم باید در اجرایی شدن این سند سهیم باشیم.

دکتر عارف در خاتمه سخنان خود افزود: هیئت مدیره مقرر کرد که در هر جلسه مجمع از چند نفر از بزرگان و پیشکسوتانی که زحمت کشیدهاند و شرایط خوب امروزه کشور مدیون زحمات آنها است، تقدیر شود. به همین دلیل از این بزرگان و پیشکسوتان عزیز وزرای اسبق تقدیر شده و بنده هم خدمت این بزرگان خیر مقدم میگویم. انتظار ما این است که در نظر داشته باشید که شما صاحب این مجمع هستید و تمام وزرا و معاونین رئیسجمهور در دوران پس از انقلاب علیالاصول عضو این مجمع هستند تا حرکتی جدیدتر را در امور مختلف مجمع داشته باشیم و با تلاش شما عزیزان ما سهم بیشتری را در شکلگیری و تصویب اسناد بالادستی و برنامههای پیشرفت کشور داشته باشیم.

در ادامه این برنامه، مهندس غلامرضا شافعی، دبیر و نایب رئیس مجمع وزیران به بیان دیدگاههای خود پرداخت و اعلام کرد: سه چالش اصلی کشور در جلسات مجمع مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین و اولین آنها امر اشتغال است. در همین زمینه با وزرایی که بیشتر از سایرین در این حوزه مرتبط بودند، مصاحبههای انجامشده و با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف این مصاحبهها منجر به انتشار به کتابی شده که ماحصل تجربه ۱۲ تن از آقایان وزرا است.

پروژه دیگری که توسط زیرمجموعه مجمع و دبیرخانه آن انجام شده است، کتابی است که فعلاً به صورت دیجیتالی منتشر شده است. این کتاب در زمینه ایجاد آکادمی وزرا است. در جلسه قبلی مجمع تصمیم گرفته شد تا بحث آکادمی وزرا را به مطالعه بگذاریم. این کار انجام شد و با ۱۶ نفر از وزرای مربوط و صاحبنظر در این حوزه مصاحبههایی انجام شده که ماحصل آن نیز که به صورت کتاب آماده است. به نظر میرسد این اثر، کتاب بسیار ارزشمندی باشد در جهت ایجاد دانشکده حکمرانی که مشابه آن در بسیاری از کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد و دانشگاههایی بر مبنای تجربیات افراد حاکم بر جامعه تأسیس شده است. در کشور ما جای چنین دانشکده و آکادمی خالی است. این مجموعه تحت عنوان پروژه آکادمی وزرا با هدف مستندسازی دانش و تجارب وزیران در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران و همکاری دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: در بخش بعدی این جلسه به الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت خواهیم پرداخت. دبیرخانهی مجمع وزیران طی ۱۴ ماه گذشته نیز چهل و یک جلسه برگزار کرده است. این جلسات با حضور کارشناسان و معاونین وزرا و بعضاً خود وزیران سابق و اسبق تشکیل شده و در حوزههای مختلفی اعم از صنعت علوم اقتصاد، فرهنگ و غیره ۴۱ جلسه تشکیل شده است که مطالب این جلسات را میتوان از طریق فضای مجازی به دوستان انتقال داد.

این جلسات به طور منظم در روزهای دوشنبه برگزار میشود و اگر همکاران لازم میدانند موضوعاتی مورد بررسی قرار بگیرد، به ما اطلاع دهند تا در مورد آنها نیز بحث و تبادلنظر انجام شود. در مورد سند و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز چند جلسه تشکیل شد و با آقای دکتر کیانی و آقای دکتر قریب و دکتر فیاض و برخی دیگر از دوستان همفکریهایی صورت گرفته و این آمادگی وجود دارد که در این جلسه ماحصل این مشورتها ارائه شود.

سپس ایشان از کمیسیونهای مجمع خواستند که گزارش عملکرد خود را به مجمع ارائه کنند، بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی، وزرا سابق و اسبق دادگستری، یافتهها و پیشنهادهای خود را در این مقطع حساس تغییر رئیس قوه قضائیه، تنظیم و به رئیس جدید تقدیم کردهاند که مورد استقبال ایشان واقع شده است.

گزارش کمیسیونهای دیگر نیز به ویژه در مورد ارزیابی سند الگوی پایه ارائه گردید. کمیسیونها و اعضاء، ضمن تأکید بر ضرورت وجود برنامههای درازمدت و نیز چشمانداز و نگاه به افقهای دور دست و ضرورت آیندهپژوهی، بر نکات زیر تأکید کردند:

ضرورت یا عدمضرورت تدوین الگوی پایه، جایگاه حقوقی الگو در قانون اساسی؟ تجربه سایر کشورها در داشتن یا نداشتن الگو؟ ضرورت شاخصپذیری و قابلیت اندازهگیری اهداف الگو، و اینکه اساساً در بحث الگو به وضعیت و یا شخصیت موجود و قابل دسترس و قابل ارائه و قابل حصول اشاره میشود، نه وعدهی ساختن وضعیت ایدهآلی که تجربه نشده است و قابلیت دسترسی و حصول آن به اثبات نرسیده است.

همچنین در این نشست از سوی اعضاء مجمع وزیران ادوار، بر عدالت اجتماعی ضرورت اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه و گسترش تعامل کارآمدتر در صحنهی بینالملل، تنشزدائی و توسعه روابط پایدار و توسعه روابط منطقهای به ویژه با همسایگان، سازمانهای بینالمللی، اصلاح ساختار مدیریت کلان کشور، تلاش مؤثر بر حفظ وحدت ملی و تحکیم وفاق ملی با توجه به گستردگی اقوام ایرانی و گرایشهای سیاسی و قومی و مذهبی، پایداری خانواده و برجستهتر کردن نقش خانوادهها در برنامهریزیها، آسیبشناسی دلایل عقبماندگی در اجرای برنامههای پنجساله و نیز چشمانداز بیستساله، توجه به فناوریهای جدید، اتخاذ شیوههای کارآمد در امر نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان، اخلاق محوری، شایستهسالاری و گزینش مجریان قاعدهپذیر، پرهیز از تولید اسناد تکراری. حصول اجماع فکری در امهات چشمانداز و "الگو". اصلاح نظام آموزشی به طوری که تحصیلکردگان با تراز اسلامی ایرانی تربیت شوند. محدودتر کردن تعداد دستگاههای نظارتی و کیفی کردن آنها و غیره. همکاران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در باب تبیین متدولوژی روش تهیه الگو اظهار داشتند؛ این الگو با مشارکت هزاران نفر از نخبگان و دانشگاهیان و علماء تهیه شده است و نیز در باب مباحث مختلف مطروحه، توضیحات مفصلی ارائه کردند.

در ادامه به مناسبت آغاز چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی از وزرا و خانوادههای وزرای پیشکسوت تجلیل شد. وزرای پیشکسوت تجلیل شده عبارتاند از: شهید دکتر مصطفی چمران، شهید امیر سرلشکر فکوری، شهید سرلشکر سید موسی نامجو، شهید امیر سرلشکر خلبان جواد فکوری، مرحوم امیر سرلشکر محمد سلیمی، سردار سرتیپ محمدحسین جلالی، سردار سرتیپ پاسدار محسن رفیقدوست، امیر سرتیپ محمدرضا رحیمی، دکتر علیمحمد ایزدی، دکتر عباس شیبانی،دکتر عباسعلی زالی، دکتر هادی منافی، دکتر محمدهادی نژادحسینیان، دکتر محمود احمدزاده هروی، دکتر سیدکاظم اکرمی، دکتر حسن عارفی و مهندس اکبر ترکان.

در بخش دوم نشست مشترک مجمع وزیران ادوار با اعضای شورای عالی، روسای اندیشکدهها و مدیران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قابلیت اجرا و تحولآفرینی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*